World Economic Forum
(Beeld: World Economic Forum)

Hergebruik van 10% zorgt ervoor dat bijna de helft van het plastic afval niet in de oceaan terechtkomt


Het is mogelijk om bijna de helft van het jaarlijkse plastic afval in de oceanen te voorkomen door slechts 10% van onze plastic producten opnieuw te gebruiken. Dat is een van de bevindingen van het rapport The Future of Reusable Consumption Models van het World Economic Forum (WEF).

Het rapport is een samenwerking tussen het World Economic Forum en Kearney en suggereert dat een verschuiving van eenmalig gebruik naar een ‘hergebruik’-consumptiemodel de samenleving kan helpen terrein terug te winnen in de strijd tegen plastic afval. Momenteel is 50% van de wereldwijde plasticproductie bestemd voor eenmalig gebruik en wordt slechts 14% van de plasticverpakkingen wereldwijd ingezameld voor recycling. Het rapport schetst de dringende noodzaak om een systemische verschuiving naar hergebruikmodellen te bewerkstelligen als integraal onderdeel van de “reduce-reuse-recycle”-agenda.

Hergebruik is een productie- en consumptiemodel dat over de hele wereld terrein wint als alternatief voor wegwerpverpakkingen. In dit model worden consumptieartikelen ontworpen om meermaals te worden gebruikt, waardoor in de hele economie toegevoegde waarde wordt gegenereerd.

De bevindingen zijn gebaseerd op voorstellen van regeringen en ngo’s over de hele wereld en op onderzoek dat is uitgevoerd met hooggeplaatste personen uit de particuliere en de openbare sector. Het team heeft diepgaande interviews afgenomen, gegevens geanalyseerd en scenariomodellen opgesteld om een eerste kader in zijn soort te creëren dat kan worden toegepast op alle categorieën consumentenproducten en in alle regio’s.

Drie scenario’s laten zien hoeveel plastic afval uit de oceaan en van stortplaatsen kan worden gereduceerd als er een hergebruikmodel wordt gebruikt.

Scenario 1: tussen 10 en 20% van de plastic verpakkingen kan tegen 2030 worden hergebruikt. Dit komt neer op 7-13 miljoen ton plastic verpakking, wat neerkomt op 45-90% van het jaarlijkse plastic oceaanafval.
Scenario 2: herbruikbare verpakkingen maken tussen 20% en 40% van de verpakkingen uit, wat overeenkomt met 90-185% van het jaarlijkse kunststofafval in de oceanen of 25-50% van het kunststofafval dat op stortplaatsen terechtkomt.
Scenario 3: Als tussen 40-70% van alle verpakkingen herbruikbaar is, komt dit neer op 185% tot 320% van het jaarlijkse plastic oceaanafval of 50-85% van het plastic stortafval.

Zara Ingilizian, hoofd Consumer Industries and Consumption bij het World Economic Forum: “De verschuiving van wegwerpconsumptiegoederen naar herbruikbare goederen staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn al tekenen van vooruitgang. Net zoals recycling en compostering ooit als excentriek werden beschouwd en elektrische auto’s werden afgedaan als science fiction, verandert op het gebied van duurzaamheid de houding ten opzichte van wat haalbaar is in hoog tempo. Hergebruik zou wel eens een van de krachtigste manifestaties van die verschuiving kunnen blijken te zijn.”

Beth Bovis, projectleider, partner, leider van Global Social Impact & Sustainability bij Kearney: “We moeten verschuiven van het louter ‘behandelen’ of ‘verwerken’ van afval naar het simpelweg nooit meer creëren ervan in de eerste plaats. Maar elke verschuiving naar herbruikbare consumptiegoederen zal afhangen van de keuzes en acties van de drie drijvende krachten van onze economie: consumenten, de particuliere sector en de publieke sector. Elk van deze groepen heeft een unieke rol te spelen bij de verwezenlijking van hergebruik. De behoefte aan een meer op hergebruik gericht economisch model is dringend en wordt met het jaar groter. Het is aan alle belanghebbenden om de oproep te beantwoorden”.

Mayuri Ghosh, hoofd van het Consumers Beyond Disposability-initiatief, Future of Consumption Platform van het World Economic Forum: “Wanneer we het over de drie scenario’s hebben, is het de moeite waard te benadrukken dat elk van deze scenario’s een uiterst waardevolle vooruitgang zou betekenen ten opzichte van de huidige status quo. Het probleem van plastic afval is te groot geworden om het eenvoudigweg te kunnen oplossen door te recyclen. Aangezien er geen wereldwijde overeenstemming is over een ambitieniveau voor de vermindering van plastic afval, is het beter dat we zo snel mogelijk een systematische en zinvolle stap zetten in de richting van hergebruik”.

Het rapport gaat diep in op deze scenario’s en geeft gedetailleerde informatie over de methodologie. Het gaat in op enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven en de publieke sector op het gebied van hergebruik worden geconfronteerd, namelijk hoe hergebruik schaalbaar en levensvatbaar te maken.

Het rapport wil leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld een duidelijk beeld geven van een alternatief model voor de vermindering van kunststofafval. De eerste helft van het rapport bespreekt de drie primaire actoren van de vereiste systeemverandering. In de tweede helft wordt het Reuse Viability Framework gepresenteerd om leiders te helpen hergebruik schaalbaar en levensvatbaar te maken.

Het roept de openbare en de particuliere sector op samen te werken aan de ontwikkeling van systemen voor hergebruik om aan de behoeften van onze economie en het milieu te voldoen. Het kader maakt deel uit van het “Consumers Beyond Disposability“-initiatief van het Economisch Wereldforum, dat zich richt op innovatieve oplossingen voor hergebruik, en dat heeft gewerkt aan het testen en opschalen van dergelijke oplossingen.

Meer ecoTips artikels over circulaire economie

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.