Het zuiverste drinkwater? Gerecycleerd rioolwater.

Behandeld afvalwater scoort niet enkel prima qua veiligheid om te drinken, het is zelfs minder toxisch dan drinkwater uit de gebruikelijke bronnen zoals rivieren en grondwater. Dat hebben ingenieurs van Stanford University ontdekt.

“We hadden verwacht dat gerecycleerd drinkwater in sommige gevallen schoner zou zijn dan conventioneel drinkwater omdat de behandeling ervan veel uitgebreider is”, zegt burgerlijk ingenieur William Mitch, senior auteur van de studie die verscheen in Nature Sustainability. “Maar we waren verrast dat in sommige gevallen de kwaliteit van het gerecycleerde water vergelijkbaar was met grondwater, dat traditioneel wordt beschouwd als water van de hoogste kwaliteit”, zegt hij.

Organische verontreiniging 

De ingenieurs ontdekten dat hergebruikt drinkbaar water na zuivering schoner is dan conventioneel drinkwater uit bijvoorbeeld rivieren. In de meeste rivieren wordt stroomopwaarts ook afvalwater gedumpt met veel minder behandeling dan de systemen die voor hergebruik van drinkwater actief zijn. 

De conventionele afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn niet uitgerust om diep te reinigen, waardoor veel organische verontreinigingen, zoals chemicaliën uit shampoos en medicijnen, in de rivieren terechtkomen, en van daaruit rechtstreeks in een drinkwaterinstallatie.

Wereldwijd worden drinkwaterbronnen schaarser. Ook de toenemende droogte in grote delen van de wereld, waaronder bijvoorbeeld het westen van de Verenigde Staten, maken dat de zoektocht naar alternatieven volop gaande is. In dat opzicht zijn de onderzoekers verheugd over hun ontdekking die volgens hen “erg veelbelovend” is. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.