Biodiversiteit bij D'Ieteren Immo
(beeld: D'Ieteren Immo)

Hoe bevordert D’Ieteren Immo de biodiversiteit op zijn bedrijfsterreinen?

D’Ieteren Immo beheert in België het vastgoedpatrimonium van D’Ieteren Group. De locaties die D’Ieteren Immo vandaag onder zijn hoede heeft, zijn erg divers maar tot voor kort waren ze weinig biodivers. Het gaat om kantoren, werkplaatsen, concessies, logistieke centra, wooneenheden, parkings en gronden. Ook reconversie en herontwikkeling van gronden die niet door D’Ieteren Automotive gebruikt worden, behoort tot de taken van D’Ieteren Immo, evenals advies aan de huurders van de sites.

In 2017 ontwikkelde het bedrijf een duurzaamheidsstrategie met roadmap, om de strategie ook in praktijk te brengen. Biodiversiteit maakt deel uit van de strategie. Als leidraad gebruikt D’Ieteren Immo de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s.

Stefanie Boavida Torrado, milieucoördinator bij D’Ieteren Immo: “De uitdaging is groot maar het is een voordeel dat het een thema is waar we concreet mee aan de slag kunnen. Bovendien kunnen we via biodiversiteitsprojecten het bewustzijn van de huurders én van de bezoekers aan de sites verhogen.”

Biodivers groenbeheer op alle sites

D’Ieteren Immo wil in de komende vijf tot tien jaar al het groenbeheer van de sites omschakelen naar een biodivers groenbeheer met ecologisch onderhoud. Het stapte mee in de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Op nieuw te ontwikkelen sites neemt het bedrijf de biodiversiteitsfocus meteen mee van bij de start. Stefanie: “D’Ieteren Immo ontwikkelt een richtlijn voor nieuwe projecten. Deze zal alle duurzaamheidsaspecten bevatten die in een project aan bod moeten komen. Een aantal van de nieuwe grote ontwikkelingen doen we volgens de BREEAM-principes. BREEAM is een duurzaamheidsmerk om gebouwen met een minimale impact te realiseren. Biodiversiteit past daar dus perfect in en nemen we mee van bij het ontwerp. De principes van BREEAM zitten trouwens ook in onze richtlijn voor nieuwe projecten vervat. Zelfs wanneer ontwikkelingen dus niet ‘officieel’ BREEAM zijn, gebruiken we de principes ervan in al onze projecten.”

Een biodiverse showroom?

Wie denkt aan een showroom voor wagens of een garagesite, denkt niet meteen aan biodiversiteit. Dat was bij D’Ieteren Immo niet anders. “Ook wij zagen de afstand tussen de twee”, geeft Stefanie toe. “Maar daar zijn oplossingen voor. Het visuele is erg belangrijk op onze sites, zeker op de plaatsen waar er veel bezoekers komen. We willen uiteraard niet dat het groen er onverzorgd of verwilderd uitziet.” In de ontwerpen werd daar rekening mee gehouden. Zo koos D’Ieteren er op bepaalde plaatsen voor om een laag hekwerk van wilgentakken te voorzien. Voor het hekwerk wordt de beplanting kort gehouden, erachter is er plaats voor meer uitgroei en andere soorten. “Op grote sites zijn er altijd plaatsen waar er geen of weinig bezoekers komen. Daar hebben we nog meer mogelijkheden om de biodiversiteit volledig te ontwikkelen”, vult Stefanie aan.

Enkele voorbeelden

Erps-Kwerps

Op de site in Erps-Kwerps werken D’Ieteren Immo en Pro Natura samen aan het verhogen van de biodiversiteit in verschillende zones.

Vooraleer tot actie over te gaan, werd er een inventaris van de biodiversiteit opgemaakt. Deze bestond uit een nulmeting in de lente van 2018. Anderhalf jaar na de aanleg van de verschillende zones, volgde een monitoringsronde. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de biodiversiteit in de verschillende zones toegenomen is.

Pro Natura verzorgde het ontwerp, de aanleg en neemt het beheer voor zijn rekening.

Wat werd er concreet voorzien?

  1. De aanleg van een biodiversiteitszone naast het gebouw van het vroegere Contact Center VW met een picknickplaats, een insectenhotel, hooioppers (hooimijten) en takkenrillen
  2. De ontwikkeling van verschillende groenzones met wadi’s voor de voormalige Contact Centers VW en Seat Skoda
  3. De heraanleg van een boomgaard met een picknickplaats
  4. Ecologisch sinusbeheer (maaien in golfbewegingen) ter hoogte van de berm aan de Leuvensesteenweg

In de biodiversiteitszone kunnen de medewerkers picknicken terwijl ze genieten van een aangename ruimte met mooie kleuren en de geborgenheid van de hagen. Verder naar achter op het terrein is de groenzone natuurlijk ingevuld. In de aanwezige sleedoorns ontdekten de medewerkers tijdens de nulmeting eitjes van de sleedoornpage. Dit is een vlinder die opgenomen is in het project Koesterburen waar ook de gemeente Kortenberg aan deelneemt. In de natuurlijke groenzone wisselen struweel met hoogstambomen en een bloemrijk grasland elkaar af.

Langs het gemaaide pad kan je heerlijk wandelen. Ecologisch is de gelaagdheid van het gemaaide pad, de kruidlaag, het struweel tot de hoogstamboom, erg belangrijk. Dit bevordert de verticale biodiversiteit.

Zenpark

Ook op plaatsen met weinig ruimte, is biodiverse aanleg mogelijk. Dat bewijst de beplanting aan Zenpark in Drogenbos. Aan de schuivende poort werden sedummatten geplaatst. Sedum heeft het voordeel dat het een prima biodiverse bodembedekker is, die laag blijft en weinig onderhoud vraagt. In de groenzone is er verder plaats voor een aantal vaste planten, enkele bomen met bloesems, een beukenhaagje en struikklimop. Die laatste is erg interessant omdat deze in november bloeit en in de winter bessen voortbrengt. Vogels zijn er dol op.

Meer ecoTips artikels over biodiversiteit

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.