IOC President Thomas Bach
(Beeld: IOC - President Thomas Bach)

Hoe duurzaam zijn de Olympische Spelen?

Op de website van het IOC staat te lezen: “Als organisatie die zich inzet om de wereld door middel van sport te verbeteren, is het IOC van mening dat sport een essentiële rol in de moderne samenleving moet spelen. Het universele karakter en de wereldwijde aantrekkingskracht van sport betekenen dat het IOC en de Olympische Beweging een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om een duurzame toekomst voor onze wereld te bevorderen. Daarom is duurzaamheid, samen met geloofwaardigheid en jeugd, een van de drie pijlers van de Olympische Agenda 2020, de strategische routekaart voor de toekomst van de Olympische Beweging.


Klimaat en biodiversiteit

Sinds 2015 hebben we ons al in de Dialoogfase beziggehouden met duurzaamheid en legacy met steden die geïnteresseerd zijn in het organiseren van de Olympische Spelen. Met de kandidaat-steden voor de Olympische Spelen 2024 werden rondetafelgesprekken georganiseerd over duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit en klimaat met deskundige organisaties en commerciële partners.


We hebben de geïnteresseerde steden voor de Olympische Winterspelen 2026 bezocht met duurzaamheidsdeskundigen om uitdagingen en kansen te identificeren en te bespreken. Ons bestuur is versterkt om ervoor te zorgen dat duurzaamheid en nalatenschap gedurende de hele levenscyclus van de Olympische Spelen aan bod komen. Na de Olympische Spelen is een permanente dialoog tot stand gebracht met de nationale Olympische comités en de internationale federaties om ervaringen te delen en capaciteit op te bouwen via thematische workshops, publicaties en de verzameling van beste praktijken. Workshops over onderwerpen als biodiversiteit, waterkwaliteit, bevoorrading en beheer van hulpbronnen, en koolstofbeheer zijn door de meerderheid van de internationale federaties bijgewoond.

In juli 2018 publiceerde het IOC zijn gids “Inleiding tot duurzaamheid”, de eerste in een reeks gidsen in de suite “Sustainability Essentials”. Drie maanden eerder bracht de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een “Sport and Biodiversity” gids uit als onderdeel van hun samenwerking met het IOC.


Door de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden creëren wij een solide netwerk van pleitbezorgers voor de vijf aandachtsgebieden van onze duurzaamheidsstrategie. We werken met name samen met de IUCN op het gebied van biodiversiteit, met UN Environment op het gebied van inkoop, grondstoffenbeheer en mobiliteit, en met UN Climate Change (UNFCCC), C40 Cities en The Dow Chemical Company op het gebied van klimaat.
Last but not least heeft het IOC – in Lausanne en Madrid – duurzaamheid in zijn eigen activiteiten opgenomen, van de bouw van zijn nieuwe hoofdkwartier tot zijn aankoop- en reisbeleid. Dit kon alleen worden bereikt dankzij intensieve samenwerking: binnen het IOC zelf, en tussen het IOC, de onderdelen van de Olympische Beweging en deskundige organisaties, waaronder de commerciële partners van het IOC.
Deze samenwerking wordt georkestreerd onder leiding van de commissie “Duurzaamheid en erfenis.” Zij wordt op efficiënte wijze ondersteund door de afdeling Corporate Development, Brand and Sustainability van het IOC, onder leiding van mevrouw Marie Sallois. Zowel de Commissie als de afdeling zijn opgericht als rechtstreeks gevolg van de Olympische Agenda 2020, de strategische routekaart van het IOC.

De strategie bestrijkt de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden van het IOC

 • het IOC als organisatie
 • het IOC als eigenaar van de Olympische Spelen; en
 • het IOC als leider van de Olympische Beweging.

Zij omvat vijf aandachtsgebieden:

 • infrastructuur en natuurgebieden
 • bevoorrading en beheer van hulpbronnen
 • mobiliteit;
 • personeel; en
 • klimaat.

Dit duurzaamheidsverslag gaat in detail in op hoe wij werken aan onze 18 duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020, met het oog op onze strategische intenties voor 2030.
Wij geven ook gedetailleerde informatie over de manier waarop duurzaamheid wordt geïntegreerd in ons bestuur en onze interne managementsystemen. Om aan te sluiten bij de beste praktijken op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging hebben wij ervoor gekozen de vereisten van de Global Reporting Initiative (GRI) Standards – Core Option te volgen.
Het werk aan deze doelstellingen is in januari 2017 begonnen, onmiddellijk na de goedkeuring van de IOC-duurzaamheidsstrategie.


Onze strategische intenties op langere termijn voor 2030 zijn als volgt:

 • Het IOC een rolmodel zijn op het gebied van duurzaamheid.
 • Ervoor zorgen dat de Olympische Spelen een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid en dat de gaststeden de Spelen kunnen benutten als katalysator voor hun duurzame ontwikkeling.
 • belanghebbenden van de Olympische Beweging inspireren en helpen om wereldwijd duurzame sport te ontwikkelen en de inspirerende kracht van atleten en het Olympische symbool aan te wenden om duurzaamheid via sport te bevorderen.

Deze strategische doelstellingen houden rekening met de tijdschema’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) en met de lange duur van de cyclus van de Olympische Spelen, van de uitnodigingsfase/dialoogfase tot de fase van de kandidaatstelling en de fase na de Spelen.

Onze middellangetermijndoelstellingen worden gedefinieerd door 18 prioritaire doelstellingen. De vooruitgang die wij bij de verwezenlijking van deze 18 doelstellingen hebben geboekt, kan worden geraadpleegd in het voortgangsdocument inzake duurzaamheid van het IOC. Door deze gelaagde aanpak hebben we een bredere wens dat de sport als geheel een leidende industrie wordt op het gebied van duurzame ontwikkeling.


Een opmerkelijk hoogtepunt was de voltooiing en inauguratie, in juni 2019, van het nieuwe hoofdkantoor van het IOC, het Olympic House. Het gebouw kreeg drie prestigieuze certificeringen voor zijn duurzame bouw en ontwerp. Daartoe behoort LEED Platinum – het hoogste niveau van de prestigieuze internationale LEED-certificering voor groene gebouwen. Het verheugt ons te kunnen zeggen dat het Olympisch Huis hiermee een van de meest duurzame gebouwen ter wereld is.

In navolging van de wereldwijde mobilisatie om de klimaatnoodsituatie aan te pakken, hebben we klimaatverandering een centrale plaats gegeven in onze duurzaamheidsinspanningen. In december 2018 lanceerden we – in samenwerking met UN Climate Change – het Sports for Climate Action Framework. Hiermee konden we de koers uitzetten voor de wereldwijde sportgemeenschap om op een systematische en alomvattende manier te reageren op klimaatverandering. We zijn trots op de immense impact die het Sports for Climate Action Framework tot nu toe heeft gehad. Bijna 100 sportorganisaties – van binnen en buiten de Olympische Beweging – hebben zich sinds de lancering bij het kader aangesloten en hebben reeds de basis gelegd voor de uitvoering ervan. Het IOC kijkt ernaar uit om zijn leidende rol in dit proces voort te zetten.

Meer ecoTips artikels over sport en duurzaamheid

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.