olie vaten transport

Hoe Europa een derde minder olie kan verbruiken

Transport&Environment licht in een paper toe wat Europa kan doen om onafhankelijker te worden op olievlak. Het gaat daarbij om maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Extra bonus: de maatregelen komen ook de klimaatdoelstellingen ten goede.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, leverde het een op de vier door de EU geïmporteerde vaten ruwe olie. Om die geldstroom af te snijden nam de Europese Commissie verschillende maatregelen – een importverbod voor het einde van het jaar en een verbod op EU-schepen die Russische olie vervoeren. Het VK kondigde een verbod aan op de invoer van Russische olie dat tegen het einde van het jaar volledig van kracht moet worden.

Binnen de vraag naar olie is transport een grote slokop: het neemt in de EU twee derde van de vraag voor zijn rekening. Om de energiezekerheid te versterken kunnen de EU en haar lidstaten het momentum aangrijpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Dat komt niet alleen de energiezekerheid van de EU ten goede maar ook de duurzaamheid en bijhorende klimaatdoelstellingen. In de paper How Europa can cut a third of its oil demand by 2030 geeft Transport&Environment aan hoe en in welke mate de EU de vraag naar olie kan verminderen – via maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De paper bouwt verder op de belangrijkste vervoersaanbevelingen uit de REpowerEU-strategie – bedoeld om de energieonafhankelijkheid van Europa te vergroten en gepubliceerd in mei.

Korte en lange termijn

Enkele kortetermijnmaatregelen zijn dit jaar haalbaar en gemakkelijk uitvoerbaar: de brandstofaccijnsverlagingen stoppen, vrachtwagens aerodynamischer maken, zakelijke vliegreizen terugdringen en autogebruik verminderen. Zo kan de vraag naar olie met 38,8 miljoen ton olie-equivalent verminderd worden, de helft van de Russische invoer uit de EU.

Maatregelen op middellange en lange termijn – die nu zijn genomen om de structurele afhankelijkheid te verminderen, verminderen de vraag met 111,5 miljoen ton olie-equivalent tegen 2030. Samen kunnen de maatregelen tegen 2030 34 procent van de vraag naar olie in de EU verminderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.