Hoe groen is jouw stroom?

Heb je een groen elektriciteitscontract? Dan beloofde je leverancier om jouw verbruik te dekken met groene stroom. Maar heeft hij die belofte ook waargemaakt?

Advertising
 

Via de GroenCheck, een tool ontwikkeld door de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kan je nakijken of je elektriciteitsleverancier de laatste twaalf maanden groene dan wel grijze stroom leverde op jouw afnamepunt. 

Wat moet je doen?

Ga naar de website van VREG en voer je EAN-code in (deze code bestaat uit 18 cijfers, begint met 5414 en vind je terug op je energiefactuur). Als resultaat krijg je per maand het percentage van de door jou verbruikte elektriciteit waarvoor je leverancier de herkomst uit hernieuwbare energiebronnen bewees.

Hoe bewijst een leverancier de afkomst van elektriciteit?

Hoe weet de VREG dat jouw elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, …? Je leverancier bezorgt de VREG maandelijks een lijst met de EAN-codes van al de klanten aan wie hij groene stroom levert en het percentage groene stroom dat hij levert.

De netbeheerders melden het individuele elektriciteitsverbruik van deze klanten. Op basis van deze verbruiksgegevens berekent de VREG hoeveel groenestroomlevering elke leverancier maandelijks moet bewijzen. Een leverancier bewijst dat hij groene stroom leverde via ‘garanties van oorsprong’ die hij aan de VREG voorlegt. Meer details hierover.

Meer informatie over groene stroom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.