(foto: Adobe Stock)

Hoe groot is de oppervlakte natuur in België?

Hoe is het gesteld met de natuur in België en Vlaanderen? Data zijn niet altijd eenduidig en worden soms verkeerd geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen over ‘hoeveel natuur is er’ procentueel gezien in een bepaald land, maar ook over de kwaliteit van die natuur. Een jong sparrenbos is minder biodivers dan een gemengd loofbos of een nat weiland.

Enkele jaren geleden publiceerde Natuurpunt, met data van VITO, het rapport ‘Natuur op wandelafstand’. Deze data gaan over natuur in Vlaanderen. Bij ons is de oppervlakte natuur 15%, waar het Europees gemiddelde op 42% ligt, aldus dat rapport.

Advertising
 

Rapport EEA

Vorig jaar bracht de European Environment Agency een rapport uit over de evolutie van de toestand van de natuur in de verschillende EU-landen, tussen 2013 en 2018. Die rapportage ging over de maatregelen die in elk land genomen werden onder de twee ‘Nature directives’, de Vogelrichtlijn (2009) en de Habitatrichtlijn (1992). De data zijn afkomstig van de officiële instanties van de landen zelf.

Bekijken we de dieren in die gebieden, dan zien we wat de vogels betreft, een lichte achteruitgang van broedvogels en overwinteraars ten opzichte van de periode 2008-2012. Een verbetering is wel te zien in gebieden die hersteld of beschermd werden, zoals de gebieden uit de Habitatrichtlijn. Het gaat daarbij vooral om zeegebieden en natte zones. Met vogels uit bos- en landbouwgebieden gaat het achteruit. Er ontbreken echter nogal wat data. 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis