(Beeld: Klimaatzaak)

Hoe staat het met de Klimaatzaak in België?

In 2014 besloten 11 bezorgde burgers actie te ondernemen tegen het kwakkelende Belgische klimaatbeleid. Ze richtten een vzw op en startten een rechtszaak tegen de vier bevoegde overheden in België. Inzet van de rechtszaak: België verplichten zijn klimaatbeloftes na te komen. Inmiddels sloten 58.586 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan. Die kijken allemaal reikhalzend uit naar 16 maart, want dan start het proces, dat negen dagen zal duren, voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. 

Dat een écht klimaatbeleid via de rechtbank kan worden afgedwongen, zagen we in Nederland, waar klimaatorganisatie Urgenda in 2015 een gelijkaardige rechtszaak won. De uitspraak deed bij velen de wenkbrauwen fronsen, maar werd in 2018 in beroep wel integraal bevestigd en in 2019 nog eens door de Nederlandse Hoge Raad, wat tot een ambitieuze klimaatwet leidde. De Hoge Raad baseerde zich op twee bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen, met name het recht op leven (art. 2) en het recht op familieleven (art. 8). De hoge raad concludeerde dat er sprake was van een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven. 

Advertising
 


Bij de zwakste leerlingen van de klas

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis