Honderd miljoen euro voor verduurzamen campus van Technische Universiteit Delft

TU Delft gaat fors investeren in het verduurzamen van de campus. De komende jaren zal de universiteit concreet werk maken van een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus die aandacht heeft voor biodiversiteit en leefkwaliteit.

De universiteit wil een duurzame klimaatuniversiteit worden en werkt stapsgewijs aan de doelen van haar eerder gepubliceerde duurzaamheidsplan. “In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen”, zegt coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen. “De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.”

Innovaties testen en faciliteren

Overal op de campus zullen experimenten gebeuren voor nieuwe duurzame technieken en processen. Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management: “Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen. De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen.”

Zo zal er aan de slag gegaan worden met de hoogbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Er zal onder meer een innovatieve zonneschoorsteen getest worden om te kijken of die kan dienen voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.

Van den Dobbelsteen: “Overheden en andere organisaties worstelen met verduurzaming. Wij willen obstakels wegnemen.” De TU Delft Campus levert zo een actieve bijdrage aan de duurzaamheidsvraagstukken van de maatschappij.

Buitenzwembad met restwarmte

Veel van de innovaties hebben te maken met de energietransitie. De verwarming van de universiteitsgebouwen zal gebeuren met duurzame bronnen. Op termijn kunnen waarschijnlijk ook woningen in de gemeente Delft daarvan profiteren. Een deel van de campus krijgt een warmtenet. Daarmee kan warmte uit koelprocessen worden opgeslagen in de bodem en gebruikt worden voor de verwarming van andere functies. Met de restwarmte van de nieuwe gebouwen op Campus Zuid kan bijvoorbeeld een buitenzwembad verwarmd worden.

Regenwater voor de toekomst

TU Delft richt zich op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu. Daar horen ook natuur en biodiversiteit bij. De campus wordt geschikt gemaakt voor het klimaat van 2050. Van den Dobbelsteen legt uit: “Met alles wat we momenteel ontwikkelen, houden we rekening met de verwachtingen voor het klimaat van de toekomst: meer wateroverlast, langere periodes van droogte, extreme hitte en zwaardere stormen. Zo willen we een deel van de campus inzetten om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.