steenkolen vs biden hooggerechtshof

Hooggerechtshof haalt klimaatbeleid Biden onderuit

Een nieuw vonnis van het Amerikaanse Hooggerechtshof legt de macht van de regering-Biden sterk aan banden wat betreft energiebeleid.

De zaak was aangespannen door de staat West Virginia, een van de grootste steenkoolproducenten in de VS namens achttien andere staten. De staten argumenteren dat het Amerikaanse milieuagentschap (EPA) geen bevoegdheid heeft om de uitstoot van broeikasgassen door energiecentrales aan banden te leggen. 

Het hof geeft die staten gelijk en oordeelt dat de Clean Air Act, de belangrijkste Amerikaanse klimaatwet, het EPA niet voldoende bevoegdheid geeft om op eigen houtje ingrijpende beslissingen te nemen over het Amerikaanse klimaatbeleid. 

“De uitstoot van CO2 zodanig beperken dat er een nationale transitie weg van steenkool wordt ingezet, mag dan een verstandige oplossing zijn voor de crisis van vandaag”, schrijft opperrechter John G. Roberts Jr. “Maar het is niet plausibel dat het Congres het EPA de macht heeft gegeven om op eigen kracht een dergelijk regulerend kader op te leggen. Een beslissing van die grootte en met dergelijke consequenties ligt bij het Congres zelf, of moet expliciet gedelegeerd zijn naar een agentschap.”

Zware klap

Het nieuws wordt gezien als een zware klap voor het Amerikaanse klimaatbeleid. Biden wilde de CO2-uitstoot nog dit decennium halveren, en steenkool was daarbij een van de speerpunten.

“Dit is een bijzonder ontgoochelende en gevaarlijke beslissing, die het meest effectieve middel van het EPA onderuithaalt”, zegt Andres Restrepo, advocaat van de Amerikaanse milieuorganisatie Sierra Club. “Nu wetenschappers waarschuwen dat onze tijd op raakt om de klimaatcrisis aan te pakken, zou niemand het moeilijker mogen maken voor onze regering om effectieve middelen te gebruiken om onze gezinnen en gemeenschappen te beschermen.”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden zelf spreekt van “opnieuw een vernietigend vonnis met de bedoeling ons land terug te brengen naar het verleden”,  nadat het Hooggerechtshof eerder deze week het recht op abortus had teruggedraaid. 

Maar hij toont zich ook strijdvaardig. “Ik zal actie ondernemen. Mijn regering zal haar uitvoerende macht blijven gebruiken, inclusief de wettelijke autoriteit van het EPA, om onze lucht schoon te houden, de volksgezondheid te beschermen en de klimaatverandering aan te pakken. De wetenschap bevestigt wat we allemaal zien met onze eigen ogen: de bosbranden, droogte, extreme hitte en intense stormen. Onze strijd tegen de klimaatverandering moet vooruitgaan, en dat zal ook gebeuren.”


Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.