Hoogste windturbines op industriële site in gebruik

Wind4Flanders neemt hoogste windturbines op industriële site in gebruik

Donderdag 20 oktober huldigde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de windturbines in op de sites van Umicore en Aurubis in Olen. Het windmolenproject telt vier windturbines met elk een hoogte van 200 meter en een vermogen van 3,5 MW. Na de officiële inhuldiging kregen de inwoners van Olen en de werknemers van Umicore en Aurubis de kans om het windmolenpark te bezoeken. 600 geïnteresseerden kwamen de hoogste windturbines op een industriële site bekijken.

8000 gezinnen

Wind4Flanders, een publiek-privaat partnership tussen ENGIE Electrabel en een aantal financieringsverenigingen, realiseerde de vier windturbines op de sites van Umicore en Aurubis Belgium. In totaal gaat het om een lokale investering van 20 miljoen euro.

De jaarlijkse productie van deze vier turbines bedraagt 28 miljoen kWh, wat neerkomt op het verbruik van ongeveer 8000 gezinnen samen. Dankzij het milieuvriendelijke karakter van het project wordt jaarlijks 12 768 ton CO2-uitstoot vermeden.

ENGIE Electrabel helpt energietransitie

De samenwerking tussen ENGIE Electrabel en Umicore en Aurubis Belgium toont hoe bedrijven sterk inzetten op energie-efficiëntie. Als groenestroomproducent tracht ENGIE Electrabel bedrijven te helpen door de processen nog meer te verduurzamen en hen te begeleiden in de energietransitie. Zowel Umicore als Aurubis Belgium zullen alle opgewekte windenergie zelf benutten. De productie van de windmolens is goed voor 1/8e van hun elektriciteitsverbruik.

De bouw van deze windturbines in Olen kenmerkt de ambities van ENGIE Electrabel inzake windenergie: in 2016 worden in België 35 windturbines bijgebouwd met in totaal een capaciteit van 89 MW. Zo wil ENGIE Electrabel haar windmolenpark tegen 2020 verdubbelen naar 400 MW. 

Naast de bouw van de windmolens installeerde ENGIE Electrabel ook zes dubbele laadpalen voor elektrische voertuigen op verschillende sites van Umicore.  

Burgers participeren mee

ENGIE Electrabel wil de buurtbewoners van Olen betrekken en hen een kans geven om te investeren in het windmolenpark. Electrabel CoGreen is een coöperatieve vennootschap waarbij buurtbewoners van windmolenparken aandelen kunnen aankopen en op die manier een steentje kunnen bijdragen aan duurzamere energie in eigen streek. Iedereen kan maximaal 20 aandelen kopen aan 125 euro per aandeel. Electrabel CoGreen streeft naar een jaarlijks rendement van 3,5%.

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie: “Deze windturbines zijn een belangrijke stap voor een toekomst met meer hernieuwbare energie. De samenwerking tussen ENGIE Electrabel, Umicore en Aurubis Belgium is een modelvoorbeeld voor andere bedrijven die willen inzetten op duurzame energie. Dat ook de burger hierin kan participeren, kan ik alleen maar toejuichen.”

Meer info over het windmolenpark en Electrabel CoGreen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.