Hubs4Circularity helpt Europese industrieën, regio’s en steden op weg naar circulariteit

De ‘Hubs4Circularity Community of Practice’ brengt de industrie, publieke en private belanghebbenden en regionale actoren samen. Het opzet: oplossingen zoeken om afval op industriële schaal als grondstof te gebruiken. VITO gaat daarbij best practices identificeren.

De Hubs4Circularity (H4C) Community of Practice is een netwerk van publieke en private belanghebbenden uit het bedrijfsleven, regio’s en steden. De community is bedoeld om de opbouw, opschaling en replicatie van ecosystemen van industriële en industrieel-stedelijke symbiose en de circulaire economie te faciliteren. Dat zal gebeuren aan de hand van een digitaal kennisplatform, expertgroepen en adviespanels.

Symbioses

Industriële symbiose is gebaseerd op het beginsel dat de bijproducten en afvalstromen van de ene industrie (bijvoorbeeld waardevolle materialen of ongebruikte warmte) door andere industrieën kunnen worden gebruikt om hulpbronnen te besparen en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Industrieel-stedelijke symbiose breidt deze interactie uit tot stedelijke gebieden en regionale industrieën, zoals stadsverwarming via industriële afvalwarmte, aggregatie van afvalbronnen via gemeentelijke systemen en innovatieve oplossingen om deze te valoriseren. 

Economisch levensvatbaar

Hubs4Circularity implementeert die concepten op regionale schaal en breidt ze uit tot het gebruik van afval als grondstof voor industriële productie. Zij brengen de industrie, publieke en private belanghebbenden en regionale actoren samen om economisch levensvatbare en duurzame oplossingen voor het hergebruik van energie- en materiaalstromen te vinden en toe te passen.

Het doel: hulpbronnen langer productief houden, het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen moeten bestaande technologische oplossingen voor industriële symbiose, symbiose tussen industrie en steden en circulariteit worden toegepast, opgeschaald tot commerciële schaal en op grote schaal in Europa worden uitgerold.

Aanbevelingen doen

De Hubs4Circularity Community of Practice gaat de samenwerking tussen verschillende industrieën en de samenleving ondersteunen om vooruitgang te boeken naar circulaire en duurzame industriële productie. Een digitaal kennisplatform voorziet daarbij in toegang tot projectresultaten, technologische oplossingen en best practices, en zet succesvolle voorbeelden in de kijker. Expertgroepen en adviespanels helpen uitdagingen en oplossingen analyseren, praktijken uitwisselen en doen beleidsaanbevelingen. 

Twee consortia, H4C Europe en H4C ECoP sturen de komende vier jaar de Community of Practice aan. De consortia bestaan uit een twintigtal Europese partnerorganisaties. VITO neemt, als lid van H4C ECoP, het voortouw bij de identificatie van best practices en innovatieve oplossingen om afgedankte producten als hulpbronnen te gebruiken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.