Mobiliteit verduurzamen: Zo deden zij het!

Tijd voor wat inspiratie. De naam ecoTips prijkt immers niet voor niets bovenaan de cover van dit magazine. In deze editie zetten we enkele succesvolle mobiliteitsinitiatieven op een rijtje. Al deze voorbeelden werden in 2017 en 2018 uitgewerkt binnen het West-Vlaamse Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Proficiat!

Voka Charter Duurzaam Ondernemen 

vcdo logo embleem alleen.jpg
In 2016 lanceerde VOKA het Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), een project waarmee de werkgeversorganisatie bedrijven – via een actieplan op maat – helpt om hun MVO-beleid te optimaliseren. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen de ruggengraat van het Charter.

Ingenium

Ingenieursbureau Ingenium  is gespecialiseerd in ambitieuze bouw- en renovatieprojecten in de meest uiteenlopende sectoren. Dit bedrijf werkte een ambitieus plan uit rond dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer. Ingenium kiest resoluut om nieuwe vestigingen enkel in de buurt van een treinstation in te richten. Bovendien moedigt het bureau werknemers actief aan om voor het juiste vervoersmiddel te kiezen. Enkele voorbeelden:

  • Personeelsleden op het hoofdkantoor in Brugge kunnen al zes jaar gebruik maken van een elektrische wagen voor verplaatsingen in West-Vlaanderen. Daarnaast werden ook hybride poolwagens aangekocht.
  • Ingenium bracht in kaart hoeveel CO2-uitstoot het vervoer van werknemers in de 4 bedrijfsvestigingen genereert en hoeveel bomen er ter compensatie aangeplant moeten worden. De resultaten werden vervolgens intern gecommuniceerd.
  • Via het bedrijfsintranet en een app worden personeelsleden aangemoedigd om te carpoolen.
  • Voor medewerkers met veel dienstverplaatsingen op de agenda, werd een KPI bepaald rond het aantal kilometers dat via treinvervoer afgelegd dient te worden.
  • Door abonnementen aan te bieden op bv. Cambio en Blue Bike, moedigt Ingenium het gebruik van deelwagens en -fietsen aan.
  • Medewerkers ontvangen geen vergoeding voor woon-werkverkeer. Ze krijgen wel een fietsvergoeding en ook de kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald.
  • Met een alternatieve vervoersdag en een heuse themaweek sensibiliseert Ingenium medewerkers rond duurzame mobiliteit.  

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen 

Bij de verhuis van de centrale werkplaats van voerde Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen een mobiliteitsenquête uitgevoerd bij haar 239 werknemers. Daarnaast ontvingen alle medewerkers een gepersonaliseerde folder om duurzaam vervoer te promoten. Die vergeleek de kosten, CO2-uitstoot en calorieënverbranding al naargelang de manier waarop ze zich naar het werk verplaatsen – met de wagen, de fiets of het openbaar vervoer. Leuk detail: Het aantal verbrande calorieën bij woon-werkverkeer met de fiets werd ludiek uitgedrukt in het aantal extra koffiekoeken dat je kan consumeren als je voor dit vervoersmiddel kiest.

Thermote en Vanhalst

Sinds 3 september organiseren verschillende ondernemingen gelegen in het Bedrijvenpark Waregem Zuid een gezamenlijke shuttleservice voor werknemers. Die kunnen voortaan ’s ochtends en ’s avonds de bus nemen tussen het treinstation van Waregem en het bedrijvenpark. TVH Parts en TVH Equipment, onderdelen van Termote en Vanhalst, zijn actieve promotoren van dit initiatief. Zij konden ook rekenen op de steun van de stad Waregem.

Parmentier NV

Het Waregemse autobusbedrijf Parmentier  stelt een 40-tal chauffeurs tewerk én is de maatschappij die het vervoer van bovenvermelde shuttledienst voorziet. Daarnaast levert het bedrijf ook zelf heel wat inspanningen op vlak van mobiliteit. Aflossingen van chauffeurs gebeuren CO2-neutraal met een elektrische wagen. Elektrische bedrijfsfietsen moeten gezond, milieuvriendelijk, woon-werkverkeer promoten. Opleidingen worden zoveel mogelijk op het bedrijf zelf georganiseerd om verplaatsingen te beperken. Bovendien kregen chauffeurs meer inspraak in hun eigen werkplanning. Dankzij dit systeem konden sommigen onder hen zelfs hun tweede gezinswagen vaarwel zeggen.

Uiteraard wordt er ook gewerkt aan de rijstijl van de chauffeurs (eco driving). Ze kregen opleidingen en worden opgevolgd met een in de bus ingebouwd monitoringssysteem. Na enkele jaren doen zij het duidelijk beter. Er is extra aandacht voor de duurzamere chauffeurs en nieuwe werknemers die door hen opgeleid worden, blijken meteen op een milieuvriendelijkere manier te rijden.  

Dit jaar werd in première een ‘mild hybrid’-bus van Mercedes aangekocht. Door de supercap-oplading van de remkracht hoopt Parmentier een uitstoot-en brandstofbesparing van 8% te realiseren, al zal dat niet evident met al die reeds duurzame chauffeurs in het bedrijf.   

Waak 

Met een groepsaankoop elektrische fietsen moedigde maatwerkbedrijf Waak uit Kuurne haar 1.800 werknemers aan om te kiezen voor duurzaam woon-werkverkeer. Een fiets aankopen kon bijvoorbeeld via een afbetalingsplan over 24 maanden. Maar wie beloofde om 75% van zijn of haar woon- werkverplaatsingen met de fiets af te leggen, kon de tweewieler ook afbetalen via de fietsvergoeding. Waak heeft ook aandacht voor verkeersveiligheid. Een doorlichting toonde aan dat een groot aandeel van de arbeidsongevallen op het bedrijf verkeersgebonden waren en vooral met de fiets gebeurden. Daarom maakte VSV een fietsopleiding op maat van het bedrijf. Een theorieluik zoomde in op de wegcode en op specifieke gevaarlijke verkeerspunten in de omgeving van het bedrijf. Het praktische gedeelte omvatte een parcours stuurvaardigheid en een module rijvaardigheid voor bestuurders van elektrische fietsen. De nodige handelingen bij het naderen van een kruispunt werden ingeoefend en er ging bijzondere aandacht uit naar het dragen van een fietshelm.

Biostoom Oostende

Biostoom Oostende produceert groene stroom uit vaste biomassa en heeft een 23-tal mensen in dienst. Het bedrijf verving haar dieselwagens door 3 voertuigen op CNG (aardgas onder druk) en 3 benzineauto’s. De energieproducent nam ook een aantal initiatieven om het personeel kennis te laten maken met de voordelen van de fiets. Zo werd bijvoorbeeld deelgenomen aan de testkaravaan, een project waarbij werknemers elektrische fietsen en bakfietsen kunnen uitproberen. Daarnaast moedigt Biostoom medewerkers aan om elke dag te bewegen en investeerde het bedrijf in een afgesloten, overdekte fietsstalling, een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een droogrek voor natte fietskledij.

Milcobel/Ysco

Milcobel/Ysco (Langemark) is één van de belangrijkste roomijsproducenten binnen Europa. Recent nam dit bedrijf in het kader van een Europese studie de mogelijkheden voor transport volgens de principes Less Than Truckload (LTL) en Full Truck Load (FTL) onder de loep.

LTL staat voor het bundelen van vrachtvolumes om zo enkel volledig geladen transporten naar de klanten te laten vertrekken. Binnen het onderzoeksproject bundelde Milcobel/Ysco kleinere bestellingen met vrachten van andere deelnemers. Het verdict was zeer positief. Toch kwam er organisatorisch wel het één en ander bij kijken. Ordergroottes bij verschillende leveranciers moesten op elkaar afgestemd worden en klanten dienden flexibiliteit aan de dag leggen op vlak van leveringsdata.

FTL, het tweede onderzochte vervoersprincipe, moet lege vrachtwagens op de weg vermijden. Het concrete doel was om minder dan 60 kilometer onbeladen af te leggen. Daartoe zette Milcobel/Ysco gezamelijke transporten op met bedrijven die in de buurt van haar afleverpunten gelegen zijn.

Ook na de studie blijft Milcobel/Ysco inzetten op gezamenlijk vrachtvervoer. Vanaf volgend jaar vervoert het bedrijf bijvoorbeeld ladingen voor twee Nederlandse klanten naar een externe partij die sowieso dagelijks bij deze klanten levert. Zo zullen de paletten het grootste stuk van het traject in een volle vrachtwagen afleggen. Vanaf het externe magazijn worden ladingen ook weer zoveel mogelijk gecombineerd met die van andere leveranciers. Ook bij Duitse Milcobel/Ysco-klanten zou er interesse zijn om dergelijke projecten op te starten.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Ook aan de slag met de SDGs?
Acties ter verbetering an woon-werkverkeer, optimalisering van dienstverplaatsingen en vermindering van vrachtkilometers, vallen onder SDG 11.
Technologische aanpassingen met betrekking tot mobiliteit horen onder SDG 9.
Acties rond verbetering van de verkeersveiligheid sluiten aan bij SDG 3.

Meer informatie: www.voka.be/west-vlaanderen/vcdo 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.