rising sea level
ICEBERG melting. Svalbard; Norwegian Arctic - (Beeld: Adobe Stock)

Internationaal onderzoek naar zeespiegelstijging

Stijging kan gehalveerd worden bij klimaatopwarming tot 1,5 ° C

Nieuw onderzoek van een grote, internationale groep wetenschappers, waaronder de onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van Prof. Philippe Huybrechts, stelt dat de zeespiegelstijging door het smelten van het landijs deze eeuw kan worden gehalveerd als we de doelstellingen van Parijs halen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken.

De nieuwe studie werd gepubliceerd in Nature en onderzoekt de bijdrage van het landijs tot de zeespiegelstijging in de 21ste eeuw. Prof. Dr. Philippe Huybrechts: “Zelfs al we alle emissies van broeikasgassen nu zouden stoppen zal de wereldwijde zeespiegelstand verder blijven stijgen. Maar onze studie toont wel aan dat een ambitieus klimaatsbeleid in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs de schade nog kan beperken. Dat betekent ook dat veel landen hun toezeggingen in de aanloop naar COP26 in november om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zullen moeten actualiseren.”

Gletsjers en ijskappen zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wereldwijde zeespiegelstijging. De rest komt grotendeels voort uit de uitzetting van de oceanen terwijl ze opwarmen. Eerdere voorspellingen hadden oudere emissiescenario’s gebruikt en konden toekomstscenario’s ook minder grondig evalueren door het beperkte aantal simulaties. Het onderzoek, waarvan naast Huybrechts ook postdoctoraal onderzoeker Dr. Sébastien Le clec’h en doctoraatstudent Jonas Van Breedam co-auteurs zijn, maakte gebruik van een groot aantal computermodellen in combinatie met statistische technieken, waardoor voorspellingen worden gedaan voor de nieuwste sociaaleconomische scenario’s om het Zesde Evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change te informeren, die later dit jaar zal worden gepubliceerd en waarvan Huybrechts een hoofdauteur is. Deze statistisch onderbouwde studie actualiseert dus de scenario’s en combineert alle bronnen van landijs tot een completer beeld dat de waarschijnlijkheid van verschillende niveaus van zeespiegelstijging voorspelt. Huybrechts: “De studie gebruikte een grotere en meer geavanceerde set klimaat- en ijsmodellen dan ooit tevoren, waarbij bijna 900 simulaties van 38 internationale groepen werden gebruikt in combinatie met statistische technieken om het begrip van onzekerheid over de toekomst te verbeteren.”

Het onderzoek voorspelt dat als we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C, de verliezen op de Groenlandse ijskap met 70% zouden verminderen en de verliezen op gletsjers met de helft, vergeleken met de huidige emissiebeloften. Voor Antarctica blijven de voorspellingen hetzelfde voor verschillende emissiescenario’s, omdat het momenteel onduidelijk is of de sneeuw die in het koude binnenland van de ijskap valt het smelten aan de kust zal compenseren. Onder een ‘pessimistische’ verhaallijn, met veel meer smelten dan sneeuwval, kunnen de ijsverliezen op Antarctica vijf keer zo groot zijn.

Antarctica is moeilijk te voorspellen

Het team van de VUB gebruikte voor de studie geavanceerde driedimensionale ijskapmodellen van de Groenlandse en Antarctische ijskappen die werden aangedreven door klimaatscenario’s van atmosferische en oceanische algemene circulatiemodellen. Huybrechts: “Antarctica is de ‘wildcard’ van de zeespiegelstijging: moeilijk te voorspellen en cruciaal voor de bovenkant van de projecties. In een pessimistische verhaallijn, waarin Antarctica erg gevoelig is voor klimaatverandering, bleek dat er een kans van 5% is dat de bijdrage van het landijs aan de zeespiegelstijging meer dan 56 cm bedraagt in 2100, zelfs als we de opwarming beperken tot 1,5°C. Kustdefensie moet daarom flexibel genoeg zijn om rekening te houden met een breed scala aan mogelijke zeespiegelstijgingen, totdat nieuwe waarnemingen en modellen de duidelijkheid van de toekomst van Antarctica kunnen verbeteren.”

“Als het klimaatbeleid dus veel ambitieuzer wordt, kunnen centrale voorspellingen voor de zeespiegelstijging door smeltend ijs worden teruggebracht van 25 cm naar 13 cm in 2100, met een kans van 95% om minder dan 28 cm te zijn in plaats van de huidige bovengrens van 40 cm. Dit zou een minder ernstige toename van kustoverstromingen betekenen, “ besluit Huybrechts.

Land ice contribution to sea level
(Beeld: VUB)

Het Nature artikel ‘Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise

Meer ecoTips artikels over de klimaatopwarming

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.