brussels south charleroi airport luchthaven

Internationale erkenning voor milieu-inzet Brussels South Charleroi Airport

Brussels South Charleroi Airport heeft, dankzij de steun van de bedrijven Luminus en CO2Logic, net het tweede niveau bereikt van de “Airport Carbon Accreditation” van ACI (Airport Council International) Europe. Een nieuwe stap richting de CO2-neutraliteit van de luchthaven van Charleroi

Dit certificeringsprogramma (Airport Carbon Accreditation of ACA), heeft 6 niveaus (mapping, reductie, optimalisatie, neutraliteit, transformatie en transitie) en is ontwikkeld door ACI Europe om luchthavens aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verminderen. Hun inspanningen worden zo officieel erkend door een certificering. BSCA heeft zich in november 2020 bij dit initiatief aangesloten.

Naast het invoeren van een milieubeleid op basis van 8 hoofdlijnen (luchtkwaliteit, water, geluid, energie, bodem, afval, mobiliteit en biodiversiteit), heeft BSCA dankzij talrijke concrete maatregelen al niveau 2 van het ACA bereikt. Het gaat onder meer om de installatie van ledverlichting op de site, de installatie van efficiënte airconditioning- en verwarmingsapparatuur op aardgas, waardoor het verbruik met 25% kan worden verminderd, de installatie van zonnepanelen op het dak van terminal 2 en elektrische aansluitpunten voor alle geparkeerde vliegtuigen.
Andere projecten zijn momenteel lopende en zouden ertoe kunnen leiden dat BSCA in 2023 niveau 3 van deze accreditatie bereikt. Dit zal bereikt worden door de EPB-normen aan te scherpen door een betere isolatie van de gebouwen, een energiemonitoringplatform en de geleidelijke elektrificatie van baanvoertuigen om de uitstoot met ten minste 24% te verminderen.
Naast al deze maatregelen onderschrijft BSCA de verbintenissen van de door de Board van ACI Europe goedgekeurde “Sustainability Strategy for Airports” en verbindt het zich ertoe:

  • De eigen uitstoot tegen 2050 terug te dringen tot 0 netto gram CO2.
  • Bevordering en ondersteuning van de wereldwijde evolutie van de luchtvaartsector richting CO2-neutraliteit.

Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI EUROPE: “De rechtstreekse certificering van Brussels South Charleroi Airport naar niveau 2 (reductie) van het Airport Carbon Accreditation-programma is een belangrijke stap in de richting van haar doelstelling om tegen 2050 een netto-nuluitstoot van koolstof te bereiken. Deze certificering getuigt van de resultaten die reeds zijn bereikt voor de vermindering van de eigen uitstoot door een geleidelijke omvorming van de infrastructuur en aanzienlijke investeringen.  Ik bedank en feliciteer de teams van BSCA zowel voor het werk dat zij tot dusver hebben verricht, als voor hun ambities die perfect aansluiten bij de prioriteit die de luchthavensector vandaag geeft aan de strijd tegen de klimaatverandering.”

Adrien Dolimont, minister bevoegd voor luchthavens:
“In overeenstemming met de beleidsverklaring van het Waals Gewest steun ik BSCA volledig in hun wens om van de luchthaven van Charleroi qua infrastructuur een koolstofvrije luchthaven te maken. De niveau 2-erkenning voor de Airport Carbon Accreditation van de ACI is een verdere stap om dit doel te bereiken. Ik feliciteer de organen van BSCA en moedig hen aan om deze weg te blijven volgen. Onze Waalse luchthavens laten eens te meer zien dat zij zich bewust zijn van wat er op het spel staat. ”

Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport: “Het was voor ons een must om ons aan te sluiten bij dit certificatieprogramma. Onze prioriteit is nu om onze luchthavenactiviteiten op een milieuvriendelijke manier te blijven ontwikkelen. Het is van essentieel belang dat we onze mooie planeet beschermen en dat we actieplannen ontwikkelen die hier zoveel mogelijk in het verlengde van liggen. Milieukwesties zijn een groot aandachtspunt van de Raad van Bestuur van BSCA. BSCA moet een verantwoord bedrijfsmodel hebben waarbij de criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) steeds centraal staan”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.