Tokio
Aerial view of Tokyo cityscape with Fuji mountain in Japan. - (beeld: Adobe Stock)

Is Tokio een duurzame stad met duurzame Olympische Spelen?

We bekeken wat Tokio zelf te vertellen heeft over duurzaamheid en zijn plannen in verband met duurzaamheid. Onderstaande is gebaseerd op wat de stad zelf publiceerde over duurzaamheid.
Op 13 juli 2021 onthulde de Tokyo Metropolitan Government (TMG) “Tokyo Sustainability Action” een samenvatting van de inspanningen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren op basis van de “Future Tokyo: Tokio’s Lange Termijn Strategie” uitgebracht in maart van 2021. Deze publicatie is opgesteld als een Voluntary Local Review (VLR), een internationaal initiatief waarbij lokale overheden vrijwillig hun maatregelen en vooruitgang ten aanzien van de verwezenlijking van de SDG’s evalueren, en een openbaar rapport over de resultaten van de evaluatie indienen bij de Verenigde Naties.


Op dezelfde dag bracht de gouverneur van Tokio, Koike Yuriko, een videoboodschap (zie onder) over “Tokyo Sustainability Action” tijdens het vierde forum van lokale en regionale overheden over de 2030-agenda, een speciaal evenement in het kader van het politieke forum op hoog niveau over duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.


Van Tokio een duurzame stad maken door de Future Tokyo-strategie


Tegen deze achtergrond heeft de Tokyo Metropolitan Government, Future Tokyo geformuleerd: Tokio’s langetermijnstrategie in maart 2021. “Deze strategie is gericht op mensen, omdat mensen de groei van Tokio genereren, en dient als een kompas dat ons leidt naar de realisatie van een duurzaam Tokio dat een evenwicht vindt tussen volwassenheid en voortdurende groei.”

Het is in lijn met de kernboodschap van de SDG’s: niemand achterlaten en een inclusieve samenleving creëren. Alle initiatieven in de strategie zijn verfijnd vanuit het perspectief van de SDG’s, en vormen Tokio’s routekaart naar het realiseren van de SDG’s.

Future Tokyo, waarin het bereiken van een duurzaam herstel centraal staat, roept op tot een herstel van de COVID-19-crisis dat niet simpelweg een terugkeer is naar het leven vóór COVID, maar een herstel is dat een veerkrachtige en duurzame samenleving opbouwt en tegelijkertijd werkt aan het overwinnen van de klimaatcrisis en het realiseren van duurzame levens. Een andere pijler van haar strategieën is structurele hervorming. Hervormingen die diep doordringen in het fundament van de structurele uitdagingen waarmee de Japanse samenleving wordt geconfronteerd, zoals de vertraging in de digitalisering, zullen worden bevorderd.

De Future Tokyo strategie schetst de 20 visies voor Tokio in de jaren 2040, en bestaat uit 20+1strategieën en 122 projecten om de strategieën uit te voeren, die in de periode tot 2030 zullen worden uitgerold om deze visies te realiseren.
Beleid implementeren vanuit het perspectief van de SDG’s.


Future Tokyo: De langetermijnstrategie van Tokyo zal de uitdagingen waar de regering van Tokyo voor staat op een geïntegreerde manier aanpakken vanuit het perspectief van economie, maatschappij en milieu, de drie dimensies van duurzame ontwikkeling. Een hoeksteen is het ESG-project Tokyo Bay, dat een model zal worden voor een duurzame stad in het gebied rond de Tokyo Bay, dat over een groot potentieel beschikt. Dit project beoogt een duurzame stad te creëren waarin natuur en gemak samengaan door middel van inspanningen zoals het ten volle gebruik maken van geavanceerde technologieën terwijl ook de harmonie met het milieu wordt gehandhaafd. De strategieën van Future Tokyo zijn er ook op gericht het potentieel van de mensen, die de motor zijn achter de ontwikkeling van Tokyo, naar boven te halen en hen te laten schitteren. Samen met een volledige investering in onze kinderen, die de toekomst in hun handen hebben, zullen we de vangnetten verder versterken om een einde te maken aan de “armoedecirkel” en het ontstaan van nieuwe ongelijkheden te voorkomen. Door een omgeving voor te bereiden waarin iedereen, van kinderen tot senioren, vrouwen, mensen met een handicap en buitenlanders, actief kan zijn, zullen wij een samenleving realiseren die “niemand achterlaat”.

Initiatieven in het kader van de SDG’s: Van Tokio tot de wereld

“Future Tokyo presenteert een actieplan met de concrete planning voor projecten tot fiscaal jaar 2023. Door met projecten volgens dit plan door te gaan, zal de duurzaamheid van Tokio verhoogd worden. Bij de bevordering van maatregelen zullen wij de PDCA-cyclus (Plan-DoCheck-Action) grondig toepassen om de doeltreffendheid ervan te waarborgen. Tijdens dit proces zal men ook gebruik maken van BI en andere digitale instrumenten om strategieën op een flexibele en wendbare manier bij te werken, zodat wij kunnen inspelen op veranderingen in de tijd of de situatie, en ook onze initiatieven zichtbaarder maken. Deze inspanningen zullen leiden tot een verbetering van de QOL (kwaliteit van leven) van onze burgers en de realisatie van een duurzaam Tokio. Tokio zal niet alleen het initiatief nemen in het nastreven van de SDG’s, maar zal ook de vrijwillige acties en gezamenlijke inspanningen van gemeenten, de burgers van Tokio, bedrijven, universiteiten en andere diverse partijen ondersteunen in het bereiken van de SDG’s. Door het uitbreiden van dergelijke cirkels van inspanningen van Tokio naar de rest van Japan en verder naar de wereld, zal de metropolitane regering van Tokio bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG’s.


Integratie van de drie dimensies van de SDG’s

Een onderscheidend kenmerk van de SDG’s is de integratie van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, de sociale en de milieudimensie. Er is een tendens geweest om economische, sociale en milieukwesties afzonderlijk aan te pakken, maar dit vraagt om een holistische benadering die verder gaat dan deze categorieën.

Een gemakkelijk te begrijpen model dat het begrip van dit kenmerk van de SDG’s vergemakkelijkt, is het “bruidstaartmodel” van het Centrum voor Veerkracht van Stockholm. Dit model groepeert de SDG’s, met uitzondering van Doelstelling 17 (Partnerschappen voor de Doelstellingen), in de drie lagen van biosfeer, maatschappij en economie, om de economie weer te geven die bovenop de maatschappij opereert, die bovenop de biosfeer (milieu) bestaat, voor een intuïtief begrip dat het bereiken van de SDG’s moeilijk zal zijn als we een van deze dimensies missen.

Stockholm Resilicience Center
(Beeld: Azote Images from Stockholm Resilience Center)

Toekomst van Tokio: Tokyo’s Long-Term Strategy verduidelijkt het verband tussen zijn 122 projecten en elk doel, en pakt de uitdagingen aan waarmee de regering van Tokyo wordt geconfronteerd door middel van geïntegreerde inspanningen vanuit het perspectief van de drie economische, sociale en milieudimensies van de SDG’s.


Realisatie van een samenleving waarin “niemand wordt achtergelaten”

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de SDG’s is dat “niemand wordt achtergelaten”. Om in dit tijdperk van onzekerheid te kunnen leven, is het van essentieel belang dat we een omgeving opbouwen waarin de persoonlijkheid en het potentieel van elk individu ten volle tot ontplooiing kunnen komen en waarin zij zelf hun leven kunnen kiezen op basis van hun eigen hoop en wil. Daartoe is niets belangrijker dan het beschermen en opvoeden van “mensen”, die de bron zijn van de vitaliteit van Tokio. Via Future Tokyo zullen we een omgeving voorbereiden waarin iedereen, van Implementing Policies from the Perspective of the SDGs Azote Images for Stockholm Resilience Centre -13- Implementing Policies from the Perspective of the SDGs kinderen tot senioren, vrouwen, mensen met een beperking en buitenlanders, een actieve rol kan spelen. Dit houdt in dat volledig moet worden geïnvesteerd in kinderen, die de toekomst in handen hebben, om mensen te kweken die een plaats kunnen innemen op het wereldtoneel; dat de hele samenleving het ouderschap moet ondersteunen zodat kinderen gelukkig kunnen zijn en kunnen gedijen; dat een omgeving moet worden gecreëerd waarin mensen kunnen blijven leren en uitdagingen kunnen aangaan ongeacht hun leeftijd; en dat de vangnetten verder moeten worden versterkt om een einde te maken aan de “armoedespiraal” en te voorkomen dat nieuwe ongelijkheden ontstaan. Bovendien zullen wij door een echte en virtuele mix verbindingen tot stand brengen die passen bij de nieuwe tijd. Met “verbinden”, zoals het verbinden van mensen of het verbinden met de toekomst, als ons sleutelwoord, zullen we van Tokio een stad maken die om mensen geeft, vol diversiteit en inclusief is, en waar mensen stralen. Op deze manier zullen we een samenleving realiseren waar “niemand wordt achtergelaten”.

De visies van Tokio tegen 2040 :


Een stad waar mensen schitteren
 1. Een stad vol lachende kinderen en mensen die kinderen willen krijgen en opvoeden, en die wordt gedragen door familiebanden en de samenleving
Tokyo: Een leidende stad in de wereld
 1. Een Smart Tokyo dat het stedelijk potentieel maximaliseert door digitale technologie en de burgers van Tokio een hoge levensstandaard biedt (Tokyo’s Society 5.0)
 2. De meest open stad ter wereld waar mensen, goederen, geld en informatie van over de hele wereld samenkomen
  1. De meest start-up-vriendelijke stad ter wereld waar voortdurend nieuwe industrieën ontstaan
 3. Een stad met de hoogste productiviteit ter wereld en de motor van de wereldeconomie
Tokio: Een prachtige stad
 1. Een stad met veel water en rijk groen, die ontspanning en warmte biedt
 2. Zero Emission Tokyo Visies, Strategieën en Projecten Aanhangsel -43- (Aanhangsel) Visies, Strategieën en Projecten
Tokio: Een plezierige stad
 1. Een Tokio waar cultuur en entertainment mensen van over de hele wereld aantrekt
 2. Een “sportveld” stad waar sport is ingebakken in het dagelijks leven
 3. Tokio: Een stad van nationale samenwerking
 4. Een stad die samenwerkt met lokale overheden in het hele land om echte co-existentie en co-prosperity te bereiken

Meer ecoTips artikels over de Olympische Spelen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.