ISO 14080
(Beeld: ISO)

ISO werkt aan standaard om klimaatactie te meten ISO 14080

Broeikasgassen worden gezien als de voornaamste oorzaak voor de klimaatverandering. Hun uitstoot onder controle houden, is dus een belangrijke manier om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Om deze op een efficiënte manier te kunnen managen en ook de aanpassing aan de klimaatverandering concreet te maken, zijn er initiatieven op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Dit alles in een poging om de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken.

In de toekomst zal ISO 14080 overheden en bedrijven helpen om geloofwaardige, transparante en consistente klimaatacties te definiëren en uit te voeren.

ISO 14080 over broeikasgasmanagement en verwante activiteiten

Deze nieuwe standaard is in volle ontwikkeling en wil alle organisaties die bezig zijn met klimaatactie, een raamwerk geven. Op die manier moeten zij consistente, vergelijkbare en verbeterde methodologieën kunnen ontwikkelen om de klimaatopwarming te kunnen tegengaan.

De ISO standaard zal ideeën en een framework voorzien over de manier waarop je als organisatie effectieve mitigatie- en adaptatie activiteiten kan ontwikkelen en vormgeven. Ook met de 17 Sustainable Development Goals of SDG’s wordt rekening gehouden in de ISO 14080.

De standaard zal ook voorbeelden voorzien van methodes die je als organisatie kan gebruiken om te communiceren met stakeholders, bijvoorbeeld over de financiële en andere bronnen die gebruikt worden in de organisatie om klimaatverandering tegen te gaan. Organisaties kunnen via de standaard aantonen dat ze hun verplichtingen in het kader van de COP21 klimaatovereenkomst van Parijs ook effectief waarmaken en in acties omzetten.

Momenteel is de standaard nog in DIS status (Draft International Standard). Publicatie is verwacht voor 2018.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.