(Foto: Filip Ferrante KBC)

KBC wordt nog strenger voor fossiele brandstoffen

KBC verstrengt vanaf 1 april 2021 opnieuw zijn fossiele-brandstoffenbeleid. De aanhoudend sterke signalen uit de samenleving dat het aanwenden en exploiteren van fossiele brandstoffen nefast is voor de toekomst van onze planeet doen KBC een versnelling hoger schakelen. De verstrenging van de beleidslijn voor fossiele brandstoffen slaat zowel op kredietverstrekking, verzekering en adviesverlening als op investeringen in de steenkoolindustrie. De beperking van de CO2-uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen en de omschakeling naar alternatieve energiebronnen vormen immers belangrijke factoren om de klimaatopwarming onder controle te krijgen. KBC heeft altijd gesteld dat het zijn bestaande bedrijfsklanten daarin wil begeleiden. Met de nieuwe beleidslijn maakt KBC meteen duidelijk wat van hen concreet wordt verwacht. Op die manier draagt KBC actief bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Collective Commitment to Climate Action van de Verenigde Naties, dat het in 2019 mee ondertekende.

KBC levert ook bijkomende inspanningen om de eigen ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis