België maar 32ste op Climate Change Performance Index

Elk jaar brengen Germanwatch, Climate Action Network en NewClimate Institute een index van landen uit. Ze bekijken daarin hoe elk land het doet op klimaatvlak.

België staat pas op de 32ste plaats (op een totaal van 60 landen) in deze index. De Europese Unie als geheel is voor het eerst opgenomen in de index en staat op de 21ste plaats. De initiatiefnemers laten de 3 eerste plaatsen op de ranking trouwens symbolisch leeg omdat ‘geen enkel land verdient om daar te staan’.

EU op plaats 21

De EU is de enige supranationale entiteit in de lijst en staat er voor de 1ste keer in. De 28 staten van de unie presteren erg uiteenlopend (je vindt deze ook apart in de lijst). Als geheel is de EU ‘goed voor’ 8% van de mondiale broeikasgassenuitstoot. Het emissiehandelssysteem van de EU is de grootste operationele koolstofmarkt, maar de koolstofprijzen zijn veel te laag. De EU scoort gemiddeld op emissies, hernieuwbare bronnen en energieverbruik.

EU-experten onderstrepen de constructieve rol die de vakbonden Europees spelen maar hebben kritiek op het trage proces om nieuwe en meer ambitieuze doelen en beleid in te voeren.

Omdat de rol van de EU in de toekomst nog niet duidelijk is en niet alle landen het eens zijn over de te volgen koers, bestaat het risico dat er vooral zwakke beslissingen genomen worden, gebaseerd op de kleinste gemene deler. Dat de EU er niet in slaagt om het EU-TS emissie handelssysteem te hervormen, is symptomatisch.

De experten zien dan weer kansen in de huidige discussie over het nieuwe schone energiebeleid en de manier waarop de EU-begroting dit kan ondersteunen. 

België op plaats 32

Zoals gezegd staat België pas op de 32ste plaats. België scoort slecht omdat het niet op schema zit om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Net als alle andere landen zal ook ons land alles op alles moeten zetten, want volgens Climate Action Tracker stevent de aarde in de huidige situatie af op een opwarming met 3,4 graden tegen 2100.

Twee jaar geleden was België nochtans bij de beste leerlingen van de klas. Maar het profiteerde toen te veel van de inspanningen in het verleden, zonder al actie te ondernemen naar de toekomst. Vandaar de terugval.

Op de klimaattop van Bonn (COP23) heeft België nu wel het amendement van Doha bij het Kyoto-protocol ondertekend. Dat betekent voor België een reductie van de uitstoot met 18% tov. het referentiejaar 1990.

Meer info over Climate Change Performance Index en het volledige rapport, lees je via deze site.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.