Bomen planten tegen de klimaatopwarming

In het Emission Gap Report van UNEP wordt bebossing, herbebossing en bosbeheer aangehaald als een goeie manier om CO2 uit de lucht te halen. Op 26/11 voeg je de daad bij het woord … 

Bomen planten in Vlaanderen

Het recyclagebedrijf Out Of Use startte vorig jaar het initiatief ‘Recycleren voor Natuurpunt‘ op. Het project bleef ook dit jaar verder lopen en de deelnemende bedrijven kunnen op die manier samen 1.445 bomen planten. De actie bracht in totaal al bijna 4.000 bomen op.

Onder andere Politie Gent, Farys, Smals, Spie Belgium, Eastman Chemicals, TomTom, U2U, Solidariteit voor het Gezin, Triodos Bank, Joker en Miko steken op 26 november een spade in de grond en planten hun bomen.

… en ook in Wallonië

Out of Use trekt het project nu ook over de taalgrens, naar Wallonië. Daar werd de samenwerking aangegaan met Natagora, de tegenhanger van Natuurpunt in Wallonië. Maar omdat er in die regio nog voldoende bomen zijn, wordt er geïnvesteerd in beschermd natuurgebied. In ruil voor oude PC’s, laptops en gsm’s worden de deelnemers van de inzamelactie eigenaar van een stukje natuurreservaat dat de biodiversiteit ten goede komt. De natuurreservaten zijn immers zeer doeltreffende opslorpers van CO2 (vooral wouden, veengebieden,…). Door meer van deze gebieden te creëren, vermindert de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit.

Meer info over het Waalse project, vind je hier.

Meer info over de boomplantactie, vind je hier.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.