“China’s nieuwe doelstelling om in 2060 CO2-neutraal te zijn, zal investeringen in schone energie en handel in koolstof boosten”

Refinitiv, wereldwijd gespecialiseerd in het aanleveren van financiële en economische data en software om financiële fraude op te sporen en eigenaar van handelsplatformen als Tradeweb en FXAII, is ervan overtuigd dat de nieuwe doelstelling die China recent wereldkundig maakte, om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn, positieve gevolgen zal hebben voor de hele wereld. “Die doelstelling zal investeringen in schone energie en de handel in CO2 boosten”, vertelt Yuan Lin, senior analist bij de afdeling Carbon Research.

“De nieuwe klimaatverplichtingen van China kwamen slechts enkele dagen na het voorstel van de Europese Commissie om het streefcijfer voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2030 te verhogen tot 55%, wat aantoont dat China bereid is meer bij te dragen aan het oplossen van de wereldwijde klimaatcrisis”, vertelt Lin. “Het is echter nog onduidelijk wat koolstofneutraal voor hen precies betekent, hoe het zich verhoudt tot de wereldwijde netto-nuldoelstelling die is vastgesteld in het Parijs-akkoord van 2015, om wat voor soort(en) broeikasgassen het gaat en welke soorten van koolstofverwijdering en mogelijke -compensatie zullen worden opgenomen in de definitie van koolstofneutraliteit in China. We verwachten dat daar meer info over zal worden gegeven in het 14de vijfjarenplan van China, dat gedetailleerde ontwikkelingsdoelen zal bevatten van 2021 tot 2025.”

“Met twee van de drie grootste uitstoters ter wereld – Amerika blijft achter – die zich nu zullen inzetten voor koolstofneutraliteit tegen het midden van de eeuw, kunnen we mogelijks spreken van een begin van een bredere ‘race naar nul’ en zullen misschien nog meer landen zich inzetten voor klimaatneutraliteit. De toezeggingen van China en de EU zouden de druk op andere grote uitstoters kunnen verhogen en de klimaatonderhandelingen op de COP in Glasgow in  ten goede kunnen komen.”

Nationaal ETS in China

“De nieuwe klimaatambitie van China zal ook de wereldorde veranderen wat betreft investeringen in schone energie en zogenaamde bestrijdingstechnologieën. China is nu al wereldleider op het gebied van geïnstalleerde wind- en zonne-energiecapaciteit. Niettemin zal de nieuwe doelstelling van het land een aanzienlijke versnelling van de technologische vooruitgang vereisen, waarvoor enorme bedragen nodig zijn. China zal alles in het werk stellen om de doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken en steenkool zo snel als mogelijk buiten gebruik stellen om aan te dringen op een snellere opname van hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen, waterstof, energieopslag, koolstofafvang en -opslag en technologie voor negatieve emissies.”

“Ondanks de technologische vooruitgang en groene financiering, zou koolstofhandel in de toekomst toch nog steeds een grotere rol kunnen spelen. China zal dit jaar zijn nationale Emissions Trading System (ETS) lanceren, eerst voor de energiesector en daarna voor zeven industriële sectoren. Sterke koolstofprijzen en een goed functionerend ETS zullen emissiereducties vergemakkelijken. Dat ambitieuze doel vraagt om ingrijpende veranderingen in het energiesysteem van China, zodat fossiele brandstof er zo snel als mogelijk uitgefaseerd wordt. We mogen verwachten dat CO2-compensatie ook voor China deel zal uitmaken van de middelen om het doel van CO2-neutraliteit te bereiken”, besluit Lin.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.