Het klimaatprobleem: sensibilisering blijft nodig

Uit onderzoek van de Departement Omgeving blijkt dat het merendeel van de Vlamingen zich een beeld kan vormen van de gevolgen van de klimaatopwarming, maar de oorzaak ervan leggen ze wel eerder extern. Slechts 24 procent wijst bijvoorbeeld het verwarmen van woningen aan als oorzaak. Sensibilisering blijft dus het codewoord.

De oorzaak van het klimaatprobleem is de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en de voornaamste bronnen van broeikasgasuitstoot zijn verkeer, industrie, gebouwen en landbouw. Die basiskennis over de klimaatverandering is toch niet zo groot als algemeen gedacht.

Uit onderzoek van het Departement Omgeving blijkt immers dat het merendeel van de Vlamingen zich wel een beeld kan vormen van de gevolgen van de klimaatopwarming – we worden de laatste jaren dan ook wereldwijd geconfronteerd met extreme hitte, droogte, bosbranden, stormen en overstromingen – maar de oorzaak van de klimaatopwarming leggen Vlamingen wel eerder extern. Slechts 24 procent wijst bijvoorbeeld het verwarmen van woningen aan als oorzaak van de klimaatopwarming. Het blijft dus noodzakelijk om te sensibiliseren.

Het onderzoek dateert eigenlijk al van 2017, maar kwam in het kader van Dikketruiendag op dinsdag 11 februari 2020 nog eens onder de aandacht. Het is een opvolging van een studie uit 2012, zodat ook evoluties in kaart gebracht kunnen worden. Eén van die evoluties: in Vlaanderen waren er in 2017 in vergelijking met vijf jaar eerder veel minder ‘onverschillige consumenten’ of mensen die niet stilstaan bij hun ecologische voetafdruk. Het aantal ‘vastberaden consumenten’, mensen die zichzelf in staat achten de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu, was in 2017 dan weer significant gestegen in vergelijking met 2012.

Nog enkele interessante cijfers: slechts 22% van de Vlamingen kende de term ‘circulaire economie’, 44% was bereid in de toekomst een elektrische wagen aan te schaffen en slechts 39% was bereid op zoek te gaan naar een groener alternatief voor vliegreizen.

 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.