Leerlingen gaan zelf aan de slag met weerstation

Op 16 januari kwamen een aantal secundaire scholen samen op het VAC in Gent. Al deze instellingen volgen momenteel een tweejarig klimaattraject. Op de Gentse Sint-Bavohumaniora staat bijvoorbeeld al een tijdje een weerstation van de UGent in de tuin. Door leerlingen hier zelf mee aan de slag te laten gaan, kan de school hun klimaatkennis, -vaardigheden en -bewustzijn extra versterken.

Milieuzorg op school (MOS)

Ministers Schauvliege (omgeving, natuur en landbouw) en Crevits (onderwijs) kiezen er bewust voor om extra aandacht te besteden aan CO2-reductie in scholen. Naast het ondersteunen van energiemanagement bij scholen gaat de aandacht uit naar het versterken van klimaatkennis en –vaardigheden.

Met klimaat aan de slag gaan op een school, is een zaak van ‘hoofd, hart en handen’. Het is belangrijk om het klimaatprobleem goed te begrijpen (hoofd). Daarom moet voldoende klimaatkennis aangereikt worden. Maar kennis alleen is niet voldoende. Veel jongeren beseffen dat er een probleem is, maar ondernemen daarom nog geen actie. Om dat te bereiken, is het belangrijk mensen te ‘raken’, hen emotioneel betrokken partij te laten zijn (hart). Tot slot gaan leerlingen over tot actie (handen) om hen te laten ondervinden dat ze een verschil kunnen maken.

MOCCA en klimaatprojecten Sint-Bavo

Om het stadsklimaat in Gent in kaart te brengen heeft de UGent in 2016 het MOCCA-project (MOnitoring the City’s Climate and Atmosphere) opgestart en een netwerk van zes weerstations in de stad geplaatst. Naast het weerstation in Sint-Bavo staan er nog toestellen opgesteld aan het Provinciehuis, de plantentuin, Wondelgem, Honda in de Gentse haven en in Melle als achtergrondgebied. De resultaten zijn te volgen via de MOCCA-website.

De leerlingen van Sint-Bavo gaan zelf aan de slag met de metingen van hun weerstation. Zo ontdekken ze dat Gent een hitte-eiland kan zijn. De nachtelijke temperatuurverschillen tussen het centrum van Gent en het buitengebied lopen bijvoorbeeld geregeld op tot 7 graden, wat in de zomer tot bijkomende hittestress zal leiden in de stad.

Dikketruiendag in het teken van hittestress

Op 6 februari 2018 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de veertiende Dikketruiendag met de slogan ‘Ruil grijs voor frisgroen’. Het klimaatprobleem wordt naar jaarlijkse gewoonte onder de aandacht gebracht en de overheid roept scholen, ondernemingen en overheden op om te werken aan een beter en leefbaar klimaat. Met het thema dit jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk grijs in dichtbebouwde gebieden te ruilen voor #frisgroen. 

 

Bron: Departement Omgeving (Vlaamse overheid)

Foto: © Sint-Bavohumaniora

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.