Nieuw soort veevoeder reduceert methaanuitstoot rundvee

Arvesta brengt met Euroclim een nieuw en innovatief veevoeder op de markt dat de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% doet afnemen. Bij melkvee zorgt het voor een daling van 15% van het broeikasgas. Het veevoeder betekent een nieuwe stap naar klimaatneutrale landbouw.

De Europese Green Deal maakt van duurzaamheid een prioriteit: tegen 2050 moet ons continent klimaatneutraal zijn. Europa verplicht alle lidstaten om actie te ondernemen met concrete reductiedoelstellingen tegen 2030. De landbouwsector engageert zich vandaag al en zoekt actief naar milieuvriendelijke oplossingen. Daarbij staat de methaanuitstoot terugdringen hoog op de agenda: volgens het Vlaamse Convenant Enterische Emissies Rundvee moet de methaanuitstoot tegen 2025 met 26% gedaald zijn.

Met een nieuw en innovatief veevoeder onder het label Euroclim biedt Arvesta hierop nu een antwoord. Het Euroclim-veevoeder doet de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% afnemen en bij melkvee tot 15%. Dat effect wordt vooral bewerkstelligt door toevoeging van geëxtrudeerd lijnzaad aan het voeder, wat voor een betere vertering zorgt in de pens.

Ook invloed op uitstoot transport

Naast de sterk verminderde methaanuitstoot heeft het Euroclim-veevoeder ook een invloed op de CO2 -uitstoot veroorzaakt door transport, doordat voor het veevoeder enkel gebruik wordt gemaakt van 100% Europese grondstoffen wordt de milieubelasting door transport beperkt.

In België is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de uitstoot van broeikasgassen, in Vlaanderen is dat 8%. Van de non-ETS-uitstoot (uitstoot van sectoren zonder energie-intensieve industrie en luchtvaart, red.) in Vlaanderen is landbouw goed voor 16%. Daarvan is 5 % afkomstig van rundvee (ter vergelijking, de Vlaamse transportsector is verantwoordelijk voor 35%, gebouwen en huishoudens voor 30%, red.). “Indien alle vlees- en melkkoeien in België dit Euroclim-voeder zouden eten, kunnen we een aanzienlijke impact hebben op de totale CO2 -uitstoot van België. We zouden op die manier namelijk 225.000 ton C02 -equivalent uit de lucht halen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2 -uitstoot van 130.000 auto’s. Dat is zelfs meer dan het aantal hybride wagens in België in 2019,” vertelt Dirk Van Thielen, BU Director Animal Nutrition.

Het Euroclim-gamma, dat beschikbaar is via de merken AVEVE en Dumoulin betekent geen meerkost voor de boer en zorgt naast een verlaging van de ecologische voetafdruk per geproduceerde liter melk of kilogram vlees, bovendien ook voor een hoger omega 3-gehalte in het vlees.

Meer ecoTips artikels over methaan

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.