KLIMAAT – Ook bedrijven drijvende kracht achter Sign For My Future

We hebben er té lang op moeten wachten. Maar de voorbije maanden eiste de klimaatproblematiek eindelijk haar rechtmatige plek op in het sociale en politieke debat. Surfend op een internationaal momentum, weten diverse organisaties luider dan ooit te verkondigen hoe en waarom we actie moeten ondernemen. Eén daarvan is Sign For My Future, een burgerinitiatief dat er ondertussen meer dan 200.000 Belgen toe bewoog hun krabbel te zetten onder drie duidelijke klimaateisen. En ook onze Belgische bedrijven droegen daar een steentje aan bij.

Bezorgdheden en opportuniteiten

Aangezien je jezelf momenteel op de website van ecoTips bevindt, denk je waarschijnlijk wel eens na over ecologie en duurzaam ondernemen. We moeten je waarschijnlijk niet meer vertellen dat de klimaatopwarming drastisch zal inhakken op de levenskwaliteit van onze (klein-)kinderen. En je bent er misschien zelfs van overtuigd dat een duurzamere samenleving ook een sterkere economie, meer jobs, een schonere lucht en gezondere mensen met zich meebrengt. Deze bezorgdheden en opportuniteiten dreven initiatiefnemers Guy Weyns, Director Marketing & Mobility bij De Lijn, en Koen Verwee, voormalig CEO van De Persgroep, er reeds in 2016 toe om actie te ondernemen.

Vzw Klimaatmandaat

Ondanks de steeds luider klinkende stem van klimaatactivisten en milieubewegingen, zagen de twee bezorgde vaders dat Belgische politici weinig tot geen oor hadden voor een ambitieus klimaatbeleid en nood hadden aan een breed draagvlak om op terug te vallen. Om dit te counteren  richtten Guy Weyns en Koen Verwee in 2017, samen met een 15-tal gelijkgestemden, de vzw Klimaatmandaat op. The Shift, het Belgische netwerk voor bedrijven, NGO’s en organisaties die streven naar een duurzame samenleving, werd betrokken om o.a. de praktische kant van het verhaal uitvoering te geven. Met de campagne Sign For My Future tracht het burgerinitiatief nu om politici in te laten zien dat de kiezer net op een krachtig klimaatbeleid zit te wachten, ook als hij daar zelf een aantal nadelen van zal ondervinden. En hoe kan dat beter dan door de burger te vragen om dat zwart op wit te verklaren?

3 vragen

Alle Belgen worden sinds enkele maanden opgeroepen om te tekenen voor hun toekomst. Via www.signformyfuture.be kunnen ze hun krabbel zetten onder onderstaande tekst:

Ik wil dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. België moet klimaatneutraal worden voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik wil dat er een klimaatwet komt, een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit inspanningen zal vragen van elk van ons, maar geloof tegelijk dat het kansen biedt en dat het nodig is om te bouwen aan onze toekomst.”

Uiteraard kan je op de website eerst meer lezen over de beweegredenen van het burgerinitiatief en de 3 concrete maatregelen die van de toekomstige regeringen gevraagd worden:

  • Een klimaatwet die vastlegt hoeveel broeikasgassen we wanneer mogen uitstoten
  • Een investeringsplan dat in kaart hoeveel brengt welk budget we nodig zullen hebben om over te schakelen naar een CO2-loze economie en aangeeft waar we die middelen zullen vinden
  • Een onafhankelijke klimaatraad die het Belgische beleid opvolgt, verslag uitbrengt aan de parlementen en de regeringen en aanbevelingen doet voor verbetering.

In mei 2019, enkele maanden en minstens 200.000 handtekeningen na de lancering van de campagne, zal de vzw Klimaatmandaat een duidelijk fiat aan de volgende regeringen kunnen overhandigen om te doen wat nodig is. Daarna houdt de burgerbeweging op met te bestaan.

Samenwerking

Meer dan 200.000 supporters en een constante aanwezigheid in het publieke debat, dat krijg je niet zomaar. De initiatiefnemers wisten, naast de burger, in een mum van tijd meer dan 200 bedrijfsleiders, zo’n 150 middenveldorganisaties, verschillende rectoren en wetenschapper en de gehele Belgische media te betrekken bij de campagne. Zij stellen hun eigen netwerken, middelen en communicatiekanalen open om van Sign For My Future een succes te maken.

Wat kan jouw bedrijf doen? 

Meer dan 200 CEO’s van toonaangevende bedrijven uit nagenoeg alle sectoren dragen actief bij aan de campagne. Niet alleen vragen zij de overheid om hen te helpen de transitie te maken naar een CO2-arme economie. Maar ze trachten ook zo veel mogelijk anderen te motiveren om te tekenen voor de toekomst. Tal van ondernemingen grepen Sign For My Future al aan om medewerkers beter te informeren en het grote publiek te tonen dat ze een vooruitstrevende organisatie zijn. En dat kan jij ook doen!

Supporter, leader of ambassador

Charlotte Vroemans, project manager bij The Shift en Sign for my Future, bekijkt samen met bedrijven hoe zij Sign For My Future kunnen steunen. Charlotte: “Voor alle duidelijkheid werken CEO’s of professionelen altijd ten persoonlijke titel met ons samen. Een engagement is mogelijk op drie verschillende niveaus: supporters, leaders en ambassadors. Uiteraard tekenen zij in de eerste plaats allemaal onze petitie. Een supporter verbindt zich er daarnaast toe om de campagne en de klimaatproblematiek bekend te maken bij hun medewerkers. Een leader gaat een stapje verder en draagt onze boodschap ook uit naar externen. Hij of zij zet met andere woorden de communicatiekanalen van het bedrijf in ter ondersteuning van de campagne. Een ambassadeur neemt een nog grotere voortrekkersrol op door daar bovenop nog eens  één van de persoonlijke gezichten van Sign For My Future te worden.”

Op de lijst van ambassadeurs staan ondertussen al heel wat ronkende namen. En daar voegt vzw Klimaatmandaat graag nog heel wat bedrijfsleiders aan toe. Charlotte: “Iedereen die actief wil meewerken aan onze campagne, of je nu CEO bent van een grote corporatie of verantwoordelijke bij een lokale onderneming, kan contact met me opnemen. Ik denk graag met je mee.”

Inspiratie

Klaar voor actie, maar ontbreekt het je aan inspiratie? Bekijk dan zeker even deze 5 ideeën  voor bedrijven die Sign For My Future willen steunen.

Aarzel ook niet om contact op te nemen met Charlotte Vroemans via Charlotte.vroemans@signformyfuture.be.

Tekst: Katrien van Miert
Foto’s: Sign for my Future

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.