Studie onverbiddelijk: zeespiegel in 2100 met één meter gestegen als we klimaatdoelen niet behalen

Als we de uitstoot van broeikasgassen niet beperken tot de aantallen die we onszelf in de klimaatdoelstellingen hebben opgelegd, zal de zeespiegel in 2100 met één meter gestegen zijn en in 2300 mogelijks zelfs met meer dan vijf meter. Dat is de conclusie van een onderzoek door de Nanyang Technological University (NTU) in Singapore, dat zich baseerde op de bevindingen van meer dan honderd internationale experts.

De onderzoekers van de NTU werkten voor de studie samen met onderzoekers van de universiteit van Hong Kong, de Ierse Maynooth University, de Engelse Durham Unviversity, de Amerikaanse Rowan University en Tufts University en het Potsdam Institute for Climate Impact Resaerch in Duitsland. Omdat de studie zich baseert op de bevindingen van meer dan honderd internationale experts, wordt de geloofwaardigheid ervan breed gedragen.

De studie onderzocht twee scenario’s. In het scenario waarin de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden Celsius, zal de zeespiegel in 2100 een halve tot één meter hoger liggen en in 2300 maximaal twee meter. In het ‘high-emissions scenario’, dat uitgaat van een opwarming van het klimaat met 4,5 graden Celsius, liggen die aantallen op respectievelijk 0,6 tot 1,3 meter en 1,7 tot 5,6 meter. Die onderzoeksresultaten, gepubliceerd in Climate and Atmospheric Science van Nature Partner Journals, zijn veel ongunstiger dan die van de meeste andere studies in hetzelfde domein.

Professor Benjamin Horton van NTU legt uit hoe het onderzoek tot stand kwam: “De enorme hoeveelheid wetenschappelijke publicaties over de stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde maakt het voor beleidsmakers moeilijk door de bomen het bos nog te zien. Daarom leek het ons nuttig vooraanstaande experts te bevragen over de verwachte zeespiegelstijging.”

“De studie biedt volgens ons een sterke motivatie om nu actie te ondernemen”, vult coauteur Dr. Andra Garner van de Rowan University aan.

De 106 experts die werden bevraagd, werden niet zomaar gekozen. Ze behoren tot de meest actieve uitgevers van wetenschappelijke artikels rond de stijging van de zeespiegel door de opwarming van het klimaat. Gevraagd naar de grootste bronnen van onzekerheid als het gaat over de gevolgen van de opwarming van het klimaat en de stijging van de zeespiegel, antwoordden de experten met de Groenlandse en Antarctische ijskappen, die steeds sneller smelten.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.