Vijf jaar na het Akkoord van Parijs: impact klimaatbeleid schiet tekort

Een recente studie toont aan dat de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs, onderdeel van het Klimaatverdrag, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen, niet zullen worden gehaald met het huidige klimaatbeleid dat de betrokken landen voeren. De landen moeten dus actie ondernemen om de beoogde daling van broeikasgassenuitstoot met 40 tot 50% te behalen. Bond Beter Leefmilieu (BBL) laat inmiddels weten dat Vlaanderen het klimaatdoel dat het zichzelf voor 2020 heeft opgelegd, hoogstwaarschijnlijk zal behalen. Weliswaar niet door effectief beleid, maar wel door de coronacrisis.

Beeld (Bond Beter Leefmilieu): Vooral door minder autoverkeer als gevolg van de lockdown zullen de Vlaamse non-ETS-emissies in 2020 dalen tot naar schatting 39,5 miljoen ton, een daling van 10% in vergelijking met 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Daarmee blijft Vlaanderen onder de 40,1 miljoen ton voor 2020.

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis