Vragen en antwoorden rond de klimaatplannen van de Europese Unie

In haar eerste State of the Union schonk Ursula von der Leyen uiteraard veel aandacht aan de coronacrisis en hoe daar sterker uit te geraken, maar de voorzitster van de Europese Commissie maakte daarnaast ook duidelijk dat het haar menens is met de klimaatambities van de EU, die verscherpt werden. In plaats van een daling van 40%, streeft de EU nu een reductie van 55% van de broeikasgassen na tegen 2030. De Europese Green Deal vormt daarbij de leidraad. Op de website van de Europese Commissie verscheen een dag na de toespraak van von der Leyen in het Europees Parlement bij wijze van samenvatting van haar betoog een Q&A rond de klimaatplannen van de EU. In dit artikel vatten we die vragen en antwoorden voor u samen.

Advertising
 

Beelden: Adobe Stock

In de State of the Union werd duidelijk dat de EU haar klimaatambities in het kader van de Overeenkomst van Parijs – om de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2°C te houden – verscherpt heeft. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% verminderd zijn ten opzichte van het niveau in 1990. Eerder streefde de EU naar een daling met 40%. Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis