klimaatopwarming
(Beeld: Adobe Stock)

Bedrijven moeten het gat dichtrijden

In de strijd tegen de klimaatopwarming vullen de beloftes van COP21 Parijs maar 1/3de van de noden voor 2030 in. Wie rijdt het gat dicht? De wereld kijkt naar de bedrijven!

3 graden in plaats van maximum 2 (of 1,5 …)

In een Emission GAP Report van UNEP (United Nations Environment Programma) in voorbereiding van de klimaatconferentie in Bonn, leren we dat de huidige beloftes van de landen die het klimaatakkoord ondertekenden, maar 1/3de van de noden lenigen. Steken we geen tandje bij, dan zal de temperatuur op aarde gemiddeld met 3 graden stijgen tegen 2100, in plaats van de gewenste 2 graden (maximum!). In Parijs waren de deelnemers het erover eens dat we best mikken op een klimaatopwarming van maximaal 1,5°C tegen 2100. Ofwel de helft van de koers die we momenteel varen. En daar zijn de inspanningen van de Verenigde Staten dan nog mee ingerekend. Door de beslissing van huidig president Donald Trump zouden zij het akkoord echter in 2020 verlaten.

Landen moeten dus dringend meer ambitie tonen, zeggen de Verenigde Naties maar ook andere partijen moeten mee op de kar springen. En dus kijkt men met belangstelling naar de bedrijven die, vrijwillig of via opgelegde regelgeving, hun uitstoot moeten verminderen.

Bedrijven kunnen die rol spelen

“Indien we investeren in de juiste technologieën en de bedrijven mee aan boord krijgen, kunnen we onze beloftes nog altijd waarmaken,” zegt Erik Solheim, hoofd van UN Environment. “Maar dan moeten we nu wel echt starten.”

Stilstaan is achteruitgaan

Sinds 2014 blijven de CO2-emissies stabiel voornamelijk door overschakelen naar hernieuwbare energie in India en China. Maar de methaanuitstoot stijgt nog steeds en een economische heropleving kan de CO2-uitstoot opnieuw doen stijgen.

Minder dan 100 dollar investering per uitgespaarde ton CO2

Volgens het rapport zijn er een aantal sectoren die met relatief beperkte investeringen een groot effect kunnen bereiken: de landbouw, energie, gebouwen, bosbouw, industrie en transport. Met minder dan 100 dollar per uitgespaarde ton CO2, en dikwijls minder, kunnen deze sectoren zorgen voor een besparing van 36 GtCO2e per jaar tegen 2030. 

Vermits wereldwijd de 100 grootste uitstotende bedrijven samen 1/4de van de totale uitstoot voor hun rekening nemen, kunnen deze bedrijven een serieus verschil betekenen wanneer ze wat meer ambitie tonen, zegt het VN-rapport.

Ook steden kunnen het verschil maken

Samen met de bedrijven kunnen ook steden ambitieuze plannen in werkelijkheid omzetten en zo de uitstoot van broeikasgassen beperken.

Investeringen in kolencentrales stoppen

Het rapport van de VN houdt een vurig pleidooi om de investeringen in kolencentrales te stoppen. Wereldwijd zijn er momenteel 6,683 kolencentrales in exploitatie. Samen hebben ze een capaciteit van 1,964 GW. Maar in 2017 is er ook nog 273 GW aan kolencentrales onder constructie en zelfs nog eens 570 GW in pre-constructie. 10 landen zijn verantwoordelijk voor 85% van alle kolencentrales: China, India, Turkije, Indonesië, Vietnam, Japan, Egypte, Bangladesh, Pakistan en de Republic of Korea.

Beperken van uitstoot door kortlevende klimaatverontreinigende stoffen (SLCP of Short-lived climate pollutants)

Het VN-rapport focust op SLCP’s. Dit zijn componenten met een levensduur die minder dan 20 jaar bedraagt, zoals zwarte koolstof, ozon, methaan en heel wat hydrofluorocarbons. Indien we het gebruik van deze stoffen kunnen beperken, dan zal dat een weerslag hebben op de opwarming op korte termijn. Op die manier zouden we een opwarming van 0,6°C kunnen vermijden tegen het midden van de eeuw.

CO2 uit de lucht halen

Ook actief CO2 uit de lucht halen, is een manier om de klimaatopwarming tegen te gaan. Het VN-rapport spreekt vooral over bebossing, herbebossing, bosbeheer, herstellen van gronden, het gehalte aan bodemkoolstof verbeteren en het gebruik van biochar in de landbouw. Deze toepassingen hebben een onmiddellijk effect en zijn dus interessant. Ze dragen bovendien ook bij aan een aantal SDG’s (Sustainable Development Goals).

Het ILVO onderzocht een aantal van deze technieken en kwam tot interessante bevindingen. Lees een verslag van het ILVO-onderzoek hier.

Technieken om CO2 uit de lucht te halen

Het rapport spreekt ook over technische oplossingen om CO2 uit de lucht te halen. Vele van deze technieken bevinden zich nog in het pilootstadium en moeten zich dus nog bewijzen. Het gaat bijvoorbeeld om het opvangen van lucht gecombineerd met koolstofoplsag, versnelde verwering van materialen, verbetering van de alkaliniteit van de oceanen en omzetting van CO2 in producten. De auteurs van het Emission GAP Report van UNEP geloven niet dat deze technieken een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de doelstellingen van 2030 maar voor 2050 zijn er wel mogelijkheden. De technieken kunnen alleszins voor de nodige flexibiliteit in de maatregelen zorgen.

Lees hier het volledige rapport van de Verenigde Naties. 

Volg de klimaatconferentie in Bonn, van 6 tot 17 november.

(Beeld: Pexels)

Meer nieuws over klimaat en België?

Wil je altijd op de hoogte zijn van relevant nieuws over duurzaam ondernemen en circulaire economie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief ecoTips Bizznews.

Of neem een abonnement op ecoTips natuurlijk! Dan krijg je een jaar lang alle nieuws over circulaire economie, duurzaam ondernemen, cleantech, ecodesign, milieu, mobiliteit, duurzame energie en nog heel veel meer. Lees er hieronder meer over en vul het formulier in.

https://form.jotformeu.com/jsform/60035013935345

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.