Klimaatrapport van KBC stelt nieuwe doelstellingen op het vlak van kredietverlening en vermogensbeheer

Het eerste Klimaatrapport van KBC schetst de klimaatambities voor de komende jaren. De focus ligt daarbij vooral op kredietverlening en vermogensbeheer.

De nieuwe doelstellingen voor de klimaatimpact van de kredietportefeuille en vermogensbeheeractiviteiten komen boven op al bestaande beleidslijnen. Het Klimaatrapport vormt daarmee een aanvulling op het Duurzaamheidsrapport van KBC. Het Engelstalige technische document richt zich in eerste instantienaar duurzaamheidsexperts, al is het vrij beschikbaar voor elke geïnteresseerde.

De doelstellingen geven het kader aan waar KBC Groep op korte termijn (2030) en op langere termijn (2050) als onderneming naartoe wil. “Momenteel focussen onze doelstellingen zich op kredietverstrekking en vermogensbeheer. Voor de verzekeringsactiviteiten zijn vandaag nog onvoldoende erkende onderzoeks- en rapporteringsmethodes beschikbaar”, aldus Johan Thijs, groeps-CEO van KBC.

Verantwoord beleggen

KBC stelt ook doelstellingen voor verantwoord beleggen. Eind 2021 werd voor 31,7 miljard euro aan financieel vermogen bij KBC Asset Management verantwoord beheerd. Van iedere vandaag geïnvesteerde 100 euro wordt meer dan de helft volgens verantwoorde criteria belegd. Zo beschikt KBC Asset Management over een aanzienlijke financiële slagkracht om de transitie naar een koolstofneutrale samenleving mogelijk te maken. Het Klimaatrapport bevat daarom ook een specifiek hoofdstuk met de doelstellingen voor KBC Asset Management.

Decarboniseren

De ambities inzake decarbonisatie slaan in hoofdzaak op de vastgoed- en energiesector, en daarnaast ook nog transport. De financiële hefboom om een transitie te helpen verwezenlijken, is daar immers het grootst. Daarom beschouwt de groep de eigen woningkredietportefeuille als specifieke subsector, net als kredietverstrekking en leasing voor wagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

Voor sommige sectoren is het moeilijker om onmiddellijk broeikasgassen af te bouwen omdat nieuwe technologieën nog ontbreken of – zoals in de landbouw – rekening moet gehouden worden met de effecten van natuurlijke processen. Ook voor die sectoren zijn er duidelijke doelstellingen. Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep: “Het Klimaatrapport van KBC Groep bevat analyses en doelstellingen voor de sectoren energie, vastgoed, transport, landbouw, bouwnijverheid en metalen. Sommige daarvan werden verder onderverdeeld in deelsectoren. Voor die sectoren zetten we tegen 2030 concrete en meetbare doelstellingen voorop.”

De Belgische bedrijfsactiviteiten komen het meest aan bod in het Klimaatrapport. De komende jaren zal het belang van de Centraal-Europese activiteiten toenemen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.