Klimaatzaak
(Beeld: Klimaatzaak)

Klimaatzaak gaat in beroep

Klimaatzaak liet afgelopen week weten dat het in beroep gaat tegen het vonnis in de (gewonnen) rechtszaak tegen België.
De motivatie: België maakte geen goede beurt in Glasgow. Onze klimaatprestaties zijn erbarmelijk, en we slepen met de voeten om beterschap te beloven. Vlaanderen houdt halsstarrig vast aan een wereldvreemde klimaatvisie, en zet een rem op de Belgische ambitie. Intussen telt ons land 41 klimaatdoden. En wetenschappers voorspellen dat het leed, ook in België, enkel zal toenemen.

Op 17 juni 2021 wonnen we onze rechtszaak in eerste aanleg. In een historische uitspraak stelde de Brusselse rechtbank dat het nalatige Belgische klimaatbeleid niet enkel een schending van de maatschappelijke zorgplicht, maar ook van onze mensenrechten inhield. Nooit eerder in de Belgische geschiedenis viel zo’n vernietigend vonnis over het beleid van onze overheden t.a.v. hun burgers. Intussen zijn we 5 maanden later, en kwam er geen enkel teken waaruit blijkt dat dit vonnis en deze mensenrechtenschending ernstig genomen worden. Een open brief met publieke oproep aan onze premier, die wij in september publiceerden, bracht hier geen verandering in.

Daarom tekenen wij beroep aan, ter bescherming van de mensenrechten van de 58.000 mede-eisers van Klimaatzaak en alle andere burgers van dit land. We trekken opnieuw naar de rechter met de vraag om de overheden bindende emissiereductiedoelstellingen op te leggen die hen verplichten hun bijdrage te leveren aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatopwarming.

Lees meer over waarom Klimaatzaak in beroep gaat

Steun het beroep van je leven

Met de indiening van dit verzoekschrift is de juridische trein vertrokken. Op naar een hoger beroep dat hopelijk snel zoden aan de dijk zet. ‘Snel’ is echter een woord dat helaas niet past bij dit soort juridische veldslagen. Mede daarom kunnen we alle mogelijke steun gebruiken. Een beroepszaak als de onze is complex, tijdrovend, en kost handenvol geld. Daarom rekenen we op zoveel mogelijk medestanders die ons beroep willen steunen voor 10 EUR.

Ignace Schops, directeur Nationaal Park Hoge Kempen en vice-voorzitter Klimaatzaak: “Onze overheden maken het ons niet makkelijk. We startten deze zaak bijna 7 jaar geleden, maar werden geconfronteerd met onvoorstelbare vertragingsmanoeuvres van de Vlaamse regering. Nu ligt er een vonnis in ons voordeel, en lijken de politici het straal te negeren. Deze zaak voelt als een marathon, waarbij de overheden ons moreel en financieel proberen uit te putten. Maar we geven niet op, en vragen onze achterban om ook dit beroep te steunen. Het beroep van hun, ons en ieders leven!”

Meer ecoTips artikels over Klimaatzaak

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.