Kmo-groeisubsidie voor strategische kennis

Kmo-groeisubsidie voor strategische kennis

Via een reeks steunmaatregelen wil de Vlaamse overheid de groei en competitiviteit van Vlaamse kmo’s stimuleren. De vereenvoudiging van de kmo-portefeuille op 1 april was al een eerste belangrijke stap om het aanbod eenvoudig, laagdrempelig, maar toch flexibel te maken. En op 11 mei 2016 lanceerde Vlaams minister Philippe Muyters een nieuw subsidie-instrument: de kmo-groeisubsidie.

Nieuwe groeistrategie

Wil je als kmo groeien? Dan kan dat op verschillende manieren:

  • door transformatie
  • door innovatie
  • door internationalisering

Voor elk van deze ontwikkelingstrajecten heb je een groeistrategie nodig om uiteindelijk je doelstellingen te bereiken. En daarvoor heb je niet altijd de juiste kennis in huis. Via de kmo-groeisubsidie krijg je op belangrijke kantelmomenten steun voor het verwerven van de kennis die nodig is om te groeien.

De nieuwe kmo-groeisubsidie integreert een aantal bestaande steunmaatregelen:

  • de IWT-starterstudies
  • het strategische advies van de kmo-portefeuille
  • de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies
  • de aanwervingspremie voor kennismanagers 

 

Kennis verwerven

De subsidie is een financiële steun om strategische kennis in huis te halen. En dat kan op twee manieren:

  • Je kan je laten adviseren door een externe dienstverlener. Deze dienstverleners moeten hiervoor niet erkend of geregistreerd zijn.
  • Je werft een werknemer aan die het juiste profiel heeft om de kennis in je onderneming te verankeren. De kmo-groeisubsidie helpt je dan om de loonkost van het eerste werkjaar (deels) te bekostigen.

Of je kan beide combineren. Zo kan je jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen (25.000 euro voor de externe hulp en 25.000 euro voor de loonkost). De steun is beperkt tot 50 procent van de advies- en/of loonkost. Het projectbedrag moet minstens 20.000 euro (excl. btw) bedragen.

Kmo-groeisubsidie aanvragen

Zowel nieuw opgerichte als bestaande ondernemingen kunnen beroep doen op de groeisubsidie. Om in aanmerking te komen moeten je groeidoelstellingen concreet en ambitieus zijn. Inclusief een duidelijke, onderbouwde aanpak om ze te realiseren.

Aanvragen dien je online in op het digitale loket van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De dossierbehandelaars van het Agentschap beoordelen je aanvraag en nodigen je uit voor een mondelinge toelichting.

Belangrijk: de gesubsidieerde prestaties (de aanwerving of het extern advies) mogen pas starten op de eerste dag van de maand die volgt op de subsidieaanvraag. De subsidie wordt dus niet retroactief toegekend. Bijvoorbeeld: dien je een aanvraag in op 11 juni? Dan mag de advisering en/of arbeidsovereenkomst maar starten op 1 juli. 

 

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen
Datum: 31-05-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.