Kmo’s energie-efficiëntie verbeteren? ESCO4FvT onderzoekt

De POM West-Vlaanderen, Veolia en Ingenium hebben samen bij vijftien West-Vlaamse bedrijven onderzocht of een energiedienstenbedrijf (ESCO) de energie-efficiëntie van hun bedrijf kan verbeteren. Aan de hand van zeven praktijkgetuigenissen worden de resultaten van dit onderzoek nu gepresenteerd in een overzichtelijk rapport.

15 West-Vlaamse bedrijven

Vanuit het ESCO4FvT-project werd gedurende dertig maanden bij vijftien West-Vlaamse bedrijven onderzocht of het ontzorgen van de kmo een rol kan spelen in het realiseren en zelfs versnellen van de invoering van energie-efficiëntieverbeteringen in de kmo. Bedoeling van het onderzoek was het zoeken naar een antwoord op de vraag of het mogelijk is om bedrijven te ‘ontzorgen’ door hun niet-kernactiviteiten op het vlak van warmte, licht, koude, airco, perslucht, enz. uit te besteden aan gespecialiseerde ESCO’s.

To ESCO or not to ESCO

Wanneer is er sprake van een ESCO-businesscase? Welke factoren in een Energie Prestatie Contract overtuigen de kmo, of net omgekeerd, welke factoren maken een ESCO-businesscase net onbespreekbaar voor een kmo?

De antwoorden werden gebundeld in een rijkelijk gedocumenteerd rapport: gebaseerd op zeven praktijkgetuigenissen worden de meest interessante en relevante vaststellingen op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Met dit rapport kunnen professionele installateurs van elektriciteitsvoorzieningen, HVAC, koeling, verwarming, stoominstallaties, verlichting, enz. voor zichzelf nagaan of het business model van een ESCO als dienstenleverancier naar bedrijven een interessante optie kan zijn.

De Energy Service Company, ESCO, of energiedienstenbedrijf werd in de Energie-Efficiëntie richtlijn in 2012 naar voren geschoven als een model om de energetische renovatie van gebouwen te realiseren. Gespecialiseerde ondernemingen ontzorgen de gebouweneigenaar door zowel de beslissing rond de toe te passen energie-efficiëntie verhogende technieken, het beheer van deze energietechnieken als de financiering van de investering over te nemen. Al deze inspanningen hebben als doel om een vooraf bepaalde energieprestatie van het gebouw te realiseren. De terugbetaling van de investeringen die door de ESCO uitgevoerd zijn, gebeuren grotendeels door de besparingen op vlak van energiekost die de gebouweneigenaar door de investering verwezenlijkt.

De brochure met alle resultaten van het ESCO4FvT-project en de getuigenissen uit de praktijk is  beschikbaar op de website van de POM West-Vlaanderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.