temperaturen mei 2021
(Beeld: Copernicus)

Koudste lente in Europa sinds 2013; temperatuur in mei wereldwijd boven het gemiddelde

Afwijking van de oppervlaktetemperatuur voor mei 2021 vergeleken met de gemiddelde temperatuur in mei voor de periode 1991-2020.

De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S), in opdracht van de Europese Unie opgezet door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF), publiceert maandelijkse klimaatbulletins. Deze bulletins rapporteren over de waargenomen veranderingen in de oppervlaktetemperatuur wereldwijd, de oppervlakte van zee-ijs en hydrologische variabelen. Alle gerapporteerde conclusies zijn gebaseerd op computergegenereerde analyses met behulp van miljarden metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld.

Oppervlaktetemperatuur mei 2021

Bron: ERA5.
Credits: Copernicus dienst voor klimaatverandering/ECMWF
  • Wereldwijd was de gemiddelde temperatuur in mei 2021 0,26 ºC hoger dan het gemiddelde voor mei van 1991-2020
  • Voor Europa als geheel lag mei 2021 0,46°C onder het gemiddelde van 1991-2020
  • De temperaturen lagen ver boven het gemiddelde West-Groenland, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord- en West-Rusland
  • Temperaturen onder het gemiddelde in mei deden zich voor in het zuiden en midden van de Verenigde Staten, delen van Noord-Canada, zuid-centraal Afrika, het grootste deel van India, het oosten van Rusland en het oosten van Antarctica

Voorjaarstemperaturen 2021 (maart tot mei)

  • De mondiale kaart van de temperatuurafwijkingen in de lente (maart tot en met mei) vertoont in grote lijnen hetzelfde patroon als dat wat hierboven voor mei is geschetst, met bijvoorbeeld grote delen van Europa die onder het gemiddelde zitten
  • De gemiddelde voorjaarstemperatuur voor Europa lag 0,45 °C onder het gemiddelde voor de periode 1991-2020, wat de koudste lente voor Europa sinds 2013 betekent
Afwijking van de oppervlaktetemperatuur in lente (maart – mei) van 2021 ten opzichte van het voorjaarsgemiddelde voor de periode 1991-2020. Bron: ERA5.
Credits: Copernicus dienst voor klimaatverandering/ECMWF

De kaart en de geciteerde gegevenswaarden zijn afkomstig van de ERA5-dataset van ECMWF Copernicus Climate Change Service. Gebiedsgemiddelden voor temperatuur over de Europese regio zijn alleen voor land met de volgende lengte/breedte graden: 25W-40E, 34N-72N.

C3S heeft de aanbeveling van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) opgevolgd om voor de berekening van klimatologische gemiddelden de meest recente periode van 30 jaar te gebruiken, en is onlangs voor zijn C3S Climate Bulletins overgeschakeld op de referentieperiode 1991-2020. Voor de transparantie worden echter cijfers en grafieken voor zowel de nieuwe als de vorige periode (1981-2010) verstrekt.

Video’s bij de afbeeldingen zijn hier te vinden.

Meer ecoTips artikels over klimaat

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.