Duurzaam veevoeder op basis van bacteriën

Samen met een aantal internationale collega’s, onderzocht de Universiteit van Gent het potentieel van veevoeders op basis van bacteriën die grote hoeveelheden proteïne bevatten. De studie bracht wel wat interessante bevindingen aan het licht. De teelt van voeders waarin microbieel eiwit verwerkt werd, vereist blijkbaar 6 procent minder landbouwgrond. Bovendien zouden we er 7 procent stikstof en 8 procent COmee kunnen besparen.  

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) doet 80 procent van het globale landbouwgebied dienst als wei of als akker voor de teelt van veevoedergewassen. De teelt van die gewassen kan bovendien vervuilen, de biodiversiteit in gedrang brengen en ontbossing veroorzaken.

Met de groeiende wereldbevolking in het vooruitzicht, moeten we een manier vinden om veevoeder te produceren zonder nog meer landbouwgrond in te nemen of milieuschade aan te richten. Volgens schattingen zou de wereldbevolking tegen 2050 bestaan uit 9 miljard mensen. De vraag naar vlees zal stijgen, en dus ook de vraag naar veevoeder.  

Microbieel eiwit

Internationale wetenschappers, geleid door The University of Queensland  hebben hiervoor, samen met prof. Rabaey, prof. Verstraete en prof. Boon van de Universiteit Gent, een mogelijke oplossing klaar: bacteriën die grote hoeveelheden proteïne bevatten. Die proteïnes kunnen enkele veevoedergewassen vervangen.

Computersimulatie

De wetenschappers brachten de mogelijke lange-termijn-effecten van het gebruik van deze eiwitten in kaart. Zo bekeek men hoeveel landbouwgrond er nodig zou zijn en welke hoeveelheden CO2 en stikstof er uitgestoten zouden worden.

Ze gebruikten hiervoor een computermodel, ontwikkeld door het Potsdam Instituut voor Klimaatonderzoek. Uit hun onderzoek bleek dat microbieel eiwit elk jaar tussen 175 en 307 miljoen ton plantaardig veevoeder zou kunnen vervangen. Dat komt neer op 10 tot 19% van de totale benodigde eiwithoeveelheid voor veevoeder.

“Dit zou een enorme impact kunnen hebben op de wereld”, aldus de hoofdauteur Ilje Pikaar. “Door 13 procent van de proteïnes in veevoeder te vervangen door microbieel eiwit zou er 6 procent minder landbouwgrond nodig zijn om gewassen te telen. Bovendien zou dit 8 procent minder stikstofuitstoot en 7 procent minder CO2-uitstoot veroorzaken in de landbouw.”

Bron: Persbericht Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Foto: © Trinity  Kubassek

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.