bodemverontreiniging
(Beeld: Tersana)

Financiële steun voor bodemsanering in garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

Bedrijven in de garage, carrosserie- en landbouwmachinesector worden wel eens geconfronteerd met bodemverontreiniging. Omdat ruimte en grondwater schaarse en kostbare goederen zijn in Vlaanderen, eist de overheid dat bedrijven die hiermee te maken krijgen, de vervuiling verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen verplicht zijn om de bodem te saneren. Om de bedrijven hierbij te helpen, werd er een nieuw fonds opgericht: Tersana

Topprioriteit

Bodemverontreiniging kan dan een dramatische impact hebben op milieu en gezondheid in Vlaanderen. Daarom heeft het Vlaamse milieubeleid bodemsanering als één van de topprioriteiten op de agenda gezet. Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, zullen die vervuiling hoe dan ook verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen verplicht zijn om de bodem te laten saneren.

Tot nu toe moesten deze bedrijven de kosten volledig zelf dragen, en ook zelf de onderhandelingen met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers voeren. Dat is meestal niet eenvoudig, gezien het om een eerder complexe materie gaat.

Aan hen de keuze

Met de oprichting van het nieuwe fonds krijgen garages, carrosseriers en landbouwmachinebedrijven voortaan de keuze. Ze kunnen nog steeds alles zelf doen, of ze kunnen toetreden tot het nieuwe fonds. Daarmee verlichten ze enerzijds de kosten en kunnen ze ook de organisatie van de sanering uit handen geven. “Tersana zal dan, met kennis van zaken, onderhandelen met de saneringsdeskundigen en aannemers. Uiteraard gebeurt dit  in overleg met het bedrijf”, zegt algemeen directeur Ilse Vervloet.

Het fonds is ertoe in staat de kosten te drukken door middel van subsidies van de Vlaamse overheid: het fonds wordt voor 40 procent gefinancierd door de overheid. De overige 60 procent wordt voorzien door de aangesloten bedrijven. “De toetreders betalen het eerste jaar 2500 euro en vervolgens een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro. Die bijdragen komen in hun eigen ‘spaarpot’ en worden gebruikt om een deel van de saneringskosten te betalen.”

Ook praktische ondersteuning

Naast financiële steun, kunnen de bedrijven na aansluiting bij het nieuwe fonds ook rekenen op praktische ondersteuning. “Een beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsprojecten, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven in onze sector zijn daar meestal niet in thuis”, weet Ilse Vervloet.

Tersana is er dus ook om zijn klanten organisatorisch te ondersteunen, bijvoorbeeld door samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders en door hun dossiers verder op te volgen.

Opportuniteiten

Om te bepalen welke sanering eerst moet gebeuren, baseert Tersana zich op een paar objectieve factoren. Zo houdt het fonds rekening met het risico voor mens en milieu. Maar Tersana is ook alert voor opportuniteiten. “Wordt een gebouw op een verontreinigd perceel afgebroken, dan is het voor ons – en alle andere partijen – het meest efficiënt en goedkoop als we op dat moment ook de sanering kunnen uitvoeren.”

Het fonds staat zowel open voor saneringsplichtigen als voor saneringswilligen, zoals projectontwikkelaars. Duizend bedrijven kunnen zich tot en met 31 maart 2022 aanmelden. Bovendien kunnen ook particulieren die eigenaar zijn van een perceel waarop een garage-, carrosserie- of landbouwmachinebedrijf een bodemverontreiniging veroorzaakte, aankloppen bij het fonds.

Weten of u in aanmerking komt?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidies of hebt u een stuk grond waarvan u denkt dat het misschien gesaneerd moet worden? Laat het weten. Tersana helpt u graag verder. Er worden binnenkort ook een aantal gratis infosessies georganiseerd.

Graag meer informatie of wilt u op de hoogte blijven? Surf dan naar www.tersana.be, stuur een mailtje naar info@tersana.be of bel naar 02 776 78 75.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.