Limburgse bedrijven beloond voor milieuvriendelijk ondernemen

Limburgse bedrijven beloond voor milieuvriendelijk ondernemen

Binnen het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ van Voka Limburg engageerden 16 Limburgse bedrijven zich om gedurende één jaar acties uit te voeren met een duidelijke impact op milieu en mens. 

Besparing

Het ‘Charter Milieu en Duurzaam ondernemen Limburg’, i.s.m. de provincie Limburg, wil bedrijven helpen om hun milieu- en duurzaamheidsbeleid uit te werken, te verbeteren en in the picture te zetten. Bedrijven kunnen het Charter verdienen wanneer zij gedurende één jaar concrete acties voeren rond minimaal vier milieu- of duurzaamheidsthema’s. De laureaten van dit jaar bespaarden 21.456 ton CO2 en 1,4 miljoen euro.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Limburg: “Om de resultaten van deze laureaten tastbaarder te maken, wil ik graag twee concrete cijfers meegeven. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer stoot een gemiddelde personenwagen jaarlijks ongeveer 2,8 ton CO2 uit. En volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt een gemiddeld gezin zo’n 43,8 m³ leidingwater. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de gerealiseerde besparingen van de Limburgse Charterbedrijven het afgelopen jaar overeenkomen met de uitstoot van meer dan 7.663 personenwagens en het waterverbruik van zo’n 37.000 gezinnen. We zijn uitermate trots op deze milieu-ambassadeurs.”

Laureaten

Volgende 16 laureaten van het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2016’ kregen het Charterlabel uitgereikt: Belgische Fruitveiling, BelOrta, Bioterra, Carglass, Drukkerij Hendrix, Elep, Haletra Hegge nv, JLG, Levenstond Seafood, Limburg.net, Limburgse Tuinbouwveiling, Martin Mathys, Norbord, Shark Solutions, Scandinavian Tobacco Group.

Bron: Voka Limburg
Datum: 27-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.