Lokale besturen vragen Vlaamse overheid om niet te besparen op lokaal afvalbeheer

De Vlaamse gemeenten en afvalintercommunales vragen dat de Vlaamse Regering niet langer bespaart op subsidies voor lokaal afvalbeheer en vanaf 2023 opnieuw jaarlijks 5,5 miljoen euro aan subsidies begroot. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn die subsidies nodig om de afval- en klimaatdoelstellingen te realiseren.

Eind 2021 besliste de Vlaamse Regering om jaarlijks 5 miljoen euro te besparen op de subsidies voor investeringen in lokaal afvalbeheer. Het gaat dan onder meer over subsidies voor ondergrondse afvalinzameling, (mobiele) recyclageparken en inzameling van huisvuil met gewichtsmeting. Uiteindelijk werd de effectieve besparing in 2022 nog gereduceerd tot 2,5 miljoen euro maar vanaf 2023 zou nog amper 500.000 euro aan subsidies beschikbaar zijn.

“Enerzijds verwachten we bijzonder veel problemen en frustraties bij lokale besturen bij het aanvragen van deze subsidies, want het aantal aanvragen zal het beschikbare budget ruimschoots overstijgen. Anderzijds staat deze besparing in groot contrast met wat de Vlaamse Regering de komende jaren verwacht van de lokale besturen, bijvoorbeeld meer selectieve inzameling van bioafval”, aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Huishoudelijk restafval

Tijdens de zomerperiode organiseerde de Vlaamse Regering een openbaar onderzoek over het Lokaal Materialenplan 2023-2030. Vlaanderen verwacht een daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot gemiddeld 100 kilogram per inwoner tegen 2030 – in 2020 bedroeg het huishoudelijk restafval nog 147 kilogram per inwoner. De daling van die hoeveelheid is ook een van de maatregelen om de Vlaamse klimaatdoelstellingen tegen 2030 te halen. Daarom verplicht de Vlaamse Regering alle lokale besturen om de komende jaren een selectieve inzameling van bioafval aan huis te organiseren.

“Op basis van het eigen studiewerk van de Vlaamse overheid betekent deze maatregel alleen al een meerkost van 20 miljoen euro voor een tachtigtal gemeenten die deze inzameling vandaag nog niet organiseren en die ze slechts gedeeltelijk kunnen compenseren omdat er minder restafval moet worden ingezameld en verwerk”, zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval, de ledenorganisatie van afvalintercommunales en gemeenten verantwoordelijk voor huishoudelijk afvalbeleid.

Begrotingsbesprekingen

“De nog overblijvende subsidies zijn ook ruim onvoldoende om nog andere initiatieven te nemen om het restafval te doen dalen, zoals bijvoorbeeld de omschakeling naar inzameling met gewichtsmeting of het vernieuwen van de recyclageparken”, aldus Macken.

De lokale besturen willen samen met de Vlaamse overheid de ambities tegen 2030 realiseren, maar verwachten dat de Vlaamse overheid ook zelf haar steentje bijdraagt. “Binnenkort zijn er opnieuw begrotingsbesprekingen in de schoot van de Vlaamse Regering. We vragen heel concreet dat de Vlaamse Regering de besparing terugdraait en vanaf 2023 jaarlijks opnieuw 5,5 miljoen euro subsidies voorziet voor investeringen in lokaal afvalbeheer,” besluit Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.