smog fijnstof luchtvervuiling barcelona

Luchtverontreiniging in Europa blijft problematisch ondanks daling

De luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren en het aantal mensen dat eraan sterft of ziek wordt, neemt af. Maar luchtvervuiling blijft wel nog steeds het grootste gezondheidsrisico in Europa, verantwoordelijk voor aanzienlijke economische verliezen, blijkt uit cijfers van het Europese Milieuagentschap (EEA).

Het EEA heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de luchtvervuiling in Europa en de impact daarvan op de volksgezondheid. Daaruit blijkt dat 96 procent van de stedelijke bevolking wordt blootgesteld aan niveaus boven de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Luchtverontreiniging is ook schadelijk voor de biodiversiteit en landbouwgewassen en bossen, met grote economische verliezen tot gevolg.

238.000 sterfgevallen

De slechte luchtkwaliteit, vooral in stedelijke gebieden, blijft de gezondheid van Europeanen aantasten. Volgens het EEA kostte fijnstof in 2020 aan ten minste 238.000 mensen het leven. Vervuiling met stikstofdioxide en ozon droeg bij aan respectievelijk 49.000 en 24.000 vroegtijdige sterfgevallen.

Maar die sterftecijfers tonen niet de volledige impact: vervuiling leidt ook tot heel wat gezondheidsproblemen voor Europese burgers. In 2019 wordt de impact van fijnstof bijvoorbeeld geschat op 175.702 levensjaren met chronische obstructieve longziekte in dertig Europese landen.

Het goede nieuws is dat tussen 2005 en 2020 het aantal vroege sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan fijnstof met 45 procent is gedaald. Toch zal er nog veel meer nodig zijn om het aantal sterfgevallen tot nul te brengen tegen 2050, zoals de EU zichzelf heeft beloofd. 

Schade aan natuur

Het Milieuagentschap wijst erop dat luchtverontreiniging ook aanzienlijke schade toebrengt aan de Europese ecosystemen op land en in het water. Neem nu stikstof, dat in 2020 schade toebracht aan driekwart van de totale oppervlakte aan ecosystemen in de EU. Ook daar is het goede nieuws wel dat het om een daling met 12 procent gaat sinds 2005. 

Ozon treft ruim de helft van de bosgebieden in Europa en 6 procent van het landbouwareaal, goed voor economische verliezen van 1,4 miljard euro per jaar, vooral in Frankrijk, Duitsland, Polen en Turkije.

Herkomst 

Fijnstof is vooral afkomstig uit de verbranding van brandstoffen in woningen en de commerciële en industriële sectoren, met verwarming als hoofdschuldige, goed voor zowat de helft van alle uitstoot. Andere belangrijke bronnen zijn de industrie, het wegvervoer en de landbouw.

Landbouw is ook verantwoordelijk voor het overgrote deel (94 procent) van de ammoniakemissie en meer dan de helft (56 procent) van de methaanuitstoot. Stikstof komt dan weer vooral van wegvervoer (37 procent), landbouw (19 procent) en industrie (15 procent).

Gemiddeld daalt de uitstoot van de belangrijkste varianten van vervuiling in de EU wel, ondanks de stevige groei van de economie, besluit het agentschap.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.