Bedrijven schenken gebruikte computers zelden aan goede doel

Slechts één op de vier Belgische bedrijven schenkt oude computers aan het goede doel. Nochtans bestaan er professionele organisaties zoals Close the Gap die het erg gemakkelijk maken om je IT-materiaal een tweede leven te geven in de derde en vierde wereld. Ze wissen de toestellen, schonen ze op en hergebruiken ze voor onder andere educatieve projecten in België en Afrika.

Onderzoek

Ruim 40% van de Belgische ondernemingen verkoopt of schenkt afgeschreven computerapparatuur aan makelaars. Amper 23% speelt ze door aan gespecialiseerde organisaties die ze inzetten voor het goede doel. Die resultaten zijn afkomstig van een recente enquête van Beltug. Met ruim 1.500 leden uit 430 corporate ondernemingen, is dit de belangrijkste vereniging van ICT-verantwoordelijken in België.  

Beltug Close The Gap

Sociale en economische ontwikkeling

Toegang tot technologie en ICT is een onmisbare factor in de sociale en economische ontwikkeling. Hogere en vlottere bereikbaarheid van informatie draagt bij tot het terugdringen van analfabetisme, armoede en ziekte. Toch zijn er nog heel wat mensen, zowel in België als in ontwikkelingslanden, die geen of amper gebruik kunnen maken van digitale oplossingen omdat de aankoop te duur is. Kwaliteitsvolle, tweedehandse computers, smartphones, servers,… kunnen die leemte opvullen.

Eenvoudig computers doneren

Voor bedrijven is het zeer eenvoudig om hier een steentje aan bij te dragen. Spreek gewoon een organisatie zoals Close the Gap aan. Samen met deze internationale non-profit organisatie kan je als ondernemer de digitale kloof helpen overbruggen door gebruikte IT-apparatuur ter beschikking te stellen aan educatieve, medische, zakelijke en sociale projecten in België en Afrika.

Close the Gap haalt je toestellen op, veegt ze volledig schoon, plaatst nieuwe software en bezorgt ze aan nuttige initiatieven in de derde en vierde wereld. Ook potentieel gevoelige informatie die onder de General Data Protection Regulation (GDPR) valt, wordt vakkundig verwijderd. De organisatie verzamelde inmiddels al zo’n 700.000 computers en ondersteunde wereldwijd ongeveer 5.000 projecten. Onder andere Deloitte, Umicore, KBC, Ricoh, Microsoft, TUI, VDAB en Proximus gingen al met Close the Gap in zee.

TUI schenkt gebruikt IT-materiaal eenvoudig weg

Vakantieorganisator TUI werkt al jaren samen met Close the Gap. Chief Information Officer Filip Michiels, vertelt ons waarom: “TUI draagt duurzaamheid en verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Ook op IT-vlak, willen wij ons steentje bijdragen. Het oude materiaal werd vroeger meestal gestockeerd of weggegooid. Soms verdeelden we het onder het personeel of schonken we het aan een goed doel. Maar daarbij liepen we telkens tegen dezelfde problemen aan: nazorg, effectieve herbruikbaarheid, licentie-overdracht, gegevensbeveiliging,… Net al deze zorgen neemt Close the Gap ons uit handen. Deze organisatie neemt het materiaal mee, recycleert onbruikbare elementen, zorgt ervoor dat onze gegevens veilig verwijderd worden,… Bovendien steunen we zo telkens interessante projecten om onze duurzaamheid extra push te geven.”

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Close The Gap werkt op verschillende manieren samen met de Verenigde Naties. Door IT-materiaal te doneren help je Close the Gap invulling te geven aan vier van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die de VN in 2015 lanceerde. En uiteraard werk je dan zelf als bedrijf ook aan die duurzame doelstellingen en aan de circulaire economie:

  • Doelstelling 1: Geen armoede… Voor de meeste hedendaagse jobs staan ICT-vaardigheden bovenaan het wensenlijstje van werkgevers. Wanneer personen met weinig of geen computerkennis toegang krijgen tot IT-apparatuur, vergroten hun kansen op de jobmarkt.
  • Doelstelling 4: Hoogwaardig onderwijs… De overbrugging van de digitale kloof is één van de belangrijkste elementen tot de verbetering van onderwijssystemen.
  • Doelstelling 5: Gendergelijkheid… Toegang tot ICT geeft vrouwen de kracht om voor hun rechten op te komen en te streven naar gelijkheid.
  • Doelstelling 8: Goede werkgelegenheid en economische groei… Kinderen met toegang tot ICT en kunnen werken aan hun digitale vaardigheden vergroten hun kansen op de jobmarkt. Dit stimuleert dan weer de economische groei.

Bron: Eigen verslaggeving | Beltug

Foto: Florian Pircher

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.