eT 17.6

ECOTIPS december over hernieuwbare en duurzame energie

Het decembernummer van ecoTips focust op hernieuwbare en duurzame energie. Maar er komen natuurlijk nog andere onderwerpen aan bod.

Hier alvast de inhoud van het decembernummer

INTRO

Energie zal voortaan duurzaam zijn, of ze zal niet zijn

Hilde De Wachter, hoofdredacteur: “Milieu en klimaat waren de voorbije weken niet weg te slaan uit de actualiteit. Daar zorgde de 23ste klimaatconferentie in Bonn voor. Of die positief dan wel negatief verlopen is, daar zijn de waarnemers het niet over eens. De enen vinden dat de landen de problemen voor zich uitschuiven, de anderen vinden dat er toch goeie stappen gezet zijn. Het zal ook wel met de ingesteldheid van de waarnemers te maken hebben: voor de optimisten is het glas halfvol, voor de pessimisten is het halfleeg, en voor de realisten is het deels vol en deels leeg.”  

ECOPINIE

De toekomst van energie in Europa is schoon, slim en hernieuwbaar

Hans Bruyninckx, Europees Milieu Agentschap: “In een wereld waarin de mondiale vraag naar energie en natuurlijke hulpbronnen naar verwachting zal toenemen en de gevolgen van de klimaatverandering intenser zullen worden, is er slechts één haalbare optie. En dat is waar de EU naar streeft: een koolstofarme circulaire economie, een energie unie gericht op hernieuwbare bronnen, energie-efficiëntie, veiligheid en betaalbaarheid, ondersteund door fondsen die investeren in infrastructuur, nieuwe vaardigheden en innovatie.” 

FOCUS OP ENERGIE

  • Is de brandstofcel-WKK de missing link in de energietransitie? – Cogen: “Ten opzichte van de klassieke WKK- technologieën produceren de brandstofcellen in verhouding meer elektriciteit dan warmte. Brandstofcel-WKK’s zullen meer geschikt zijn voor een toepassing met lage warmtevraag, zoals een nieuwbouwwoning die bijna- energie-neutraal (BEN) is, en ze zijn ook minder afhankelijk van fluctuaties in deze warmtevraag.” 
  • COLUMN Projecten duurzame energie door studenten van Core
  • Energiebarometer 
  • De omgevingsvergunning heeft ook gevolgen voor de energieverplichtingen van bedrijven – Bram De Keulenaere, Profex: “Het voornaamste gevolg van de wijzigingen is dat bedrijven nu sneller een energieplan moeten opstellen waar vroeger een energiestudie volstond.”  
  • Hoe bespaar je 776.000 kWh aan energie in overheidsgebouwen? – Emma Denorme, Arbeid & Milieu: “Technologische innovatie is belangrijk, maar dit project toont dat we de rol van medewerkers in het terugdringen van energieverbruik, niet mogen onderschatten.” 
  • Passionele interesse voor energie en elektriciteit leidt tot innovatieve oplossingen – interview met Patrick Naeyaert: “Vroeger legde ik met mijn eigen ploeg platte daken in de industriebouw. En het is met keer op keer op die grote platte daken te staan dat je ziet wat voor een verloren capaciteit aan nuttige oppervlakte daar ligt.”
  • Problemen met vergunningen voor zonnepanelen in agrarisch gebied – Gregory Vermaercke, Marlex: “Zonnepanelen op de grond zijn vaak visueel minder storend (quasi onzichtbaar, enkel vanuit de lucht), groen ingekleed, laten de (waardevolle en beschermingswaardige) gebouwen ongemoeid en respecteren de algemene bestemming van het agrarische gebied. Het gaat heus niet altijd om zogenaamde energieboeren.”
  • PV Cycle start met refurbishment van zonnepanelen: “Het jonge Duitse Rinovasol (gestart in 2014) patenteerde de refurbishing technologie en streeft naar activiteiten op elk continent. Een doelstelling die ze met sites in Europa, China, Australië en Amerika, goed invult. Volgens het bedrijf kan 90 procent van alle zonnepanelen op de markt naar refurbishing, wat de levensduur van een paneel meteen van 20 à 25 jaar verlengt naar 50 jaar. Rinovasol geeft op deze panelen 5 jaar volledige garantie en 10 jaar garantie op 90 procent performantie. En dat voor een paneel dat maar de helft kost van een nieuw paneel met een vergelijkbare performantie.” 

Uit de regio

Duurzaamheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Interview met Nathalie Guilmin, woordvoerder van Leefmilieu Brussel: “Het energieverbruik van de gebouwen in Brussel maakt liefst 70 procent van het totale energieverbruik uit. Energie-efficiëntie is dus een erg belangrijk thema voor ons om op te werken.” 

MVO

Nespresso slaat weg naar duurzaam ondernemen in, maar kampt met vooroordelen van de consumenten. Brema Dohan, managing director Nespresso Belux: “We zijn er niet van overtuigd dat composteerbare of biologisch afbreekbare capsules een duurzame oplossing kunnen zijn. Hergebruik van aluminium vergt slechts 5 procent van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren. Bovendien kan aluminium oneindig gerecycleerd worden waarbij er geen gewichts- of kwaliteitsverlies is.”

Eventverslag

Bodemcongres UmiO zet BOFAS en beste bodemsaneringsproject in de kijker en focust op collectieve en integrale aanpak

LUCHT

Welke uitdagingen schuilen er in de herziening van de richtlijn voor nationale emissieplafonds?– Anne-Marieke Cools, Sertius: “De eerste NEC-richtlijn (2001/81/EG) formuleerde maximale emissieniveaus vanaf 2010 per lidstaat. Voor elke lidstaat werden absolute emissieniveaus (in kiloton per jaar) vastgelegd voor de parameters NOx, SO2, NMVOS en NH3. In België werden deze Belgische plafonds verder opgedeeld in drie gewestelijke plafonds, voor de stationaire bronnen en een Belgisch plafond voor de mobiele bronnen (voornamelijk transport). In de nieuwe NEC-richtlijn (2016/2284) worden twee nieuwe sets van maximale emissieniveaus opgenomen: één geldig vanaf 2020 en één geldig vanaf 2030. Naast de stoffen die al gevat worden door de eerste richtlijn, worden nu ook doelstellingen voor de parameter PM2,5 opgenomen. De emissieniveaus werden niet meer absoluut vastgelegd, maar relatief uitgedrukt ten opzichte van het emissieniveau 2005.”

EUROPA

Hoe succesvol is divestment in Europa?

De boodschap van de divestment-beweging: Het is niet enkel moreel laakbaar om te investeren in fossiele brandstoffen, het is in de eerste plaats economische zelfmoord.

O&O

De rol van katalyse en nanotechnologie in schone energie en duurzame chemische productie

“Deze recente onderzoekstrajecten zullen ons energielandschap in de 21ste eeuw volledig hertekenen,” getuigden experten van DTU-Danmarks Tekniske Universitet (Denemarken), Argonne National Lab (Chicago, USA), Toyota Motor Europe, imec en KU Leuven.

Maar nog niet alle puzzelstukjes zijn volledig en grondig in kaart gebracht, zo bleek.

Kurt Kolasinski, West Chester University in Pennsylvania, USA: “Er is een gouden eeuw aangebroken voor de oppervlaktewetenschappen.” 

BOEKRECENSIE

Legaal maar fataal, hoe grote industrieën onze gezondheid bedreigen – Nicholas Freudenberg

Auteur en onderzoeker Nicholas Freudenberg benadrukt dat hij geen tegenstander is van het bedrijfsleven en van ondernemerszin omdat bedrijven bijzonder belangrijke bijdragen leveren aan een betere wereld. Hij wil verklaren hoe het mogelijk is dat een relatief klein onderdeel van de samenleving zoveel macht heeft vergaard dat het een betere volksgezondheid kan blokkeren.

EVENTVERSLAG

Terugblik op vakbeurs Recycling in Gorinchem (Nl)

FLASHBACK

ecoTips terug in de tijd: 2007 en 2012

Inhoud ecoTips december 2017

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.