ecoknowledge
(Beeld: Adobe Stock)

ecoTips juni 2020 focust op ecoknowledge en ecodesign

Het volgende nummer van ecoTips, dat begin juni verschijnt, heeft als thema ecoknowledge, met focus op opleidingen, netwerken, innovatie en ecodesign. Heb je zelf over deze thema’s een interessante visie of een goed voorbeeld? Laat het weten aan de redactie.

Kennis over duurzaam omgaan met (lokale) hulpbronnen, dat is heel beknopt wat ecoknowledge betekent. Het spreekt voor zich dat opleidingen, netwerken en innovatie daar rechtstreeks aan kunnen bijdragen. Ecodesign is dan weer een rechtstreeks gevolg van ecoknowledge en innovatie. 

In het juninummer brengen we een overzicht van relevante opleidingen. Welke bestaan er en waar leggen ze de focus op? En kunnen die opleidingen door de coronacrisis nog allemaal doorgaan? Wordt er nu meer vanop afstand lesgegeven?

Ook innovatie en ecodesign komen aan bod. De EU heeft een nieuw plan van aanpak gelanceerd waarin ecodesign een belangrijk element is. Iedereen die producten ontwerpt en deze in Europa op de markt brengt, zal daar dus op termijn aan moeten voldoen. Hoe passen bedrijven zich daaraan aan? 

En nu haast iedereen thuiswerkt door COVID-19, brachten bepaalde bedrijven misschien in beeld wat dat betekent voor hun uitstoot of overwegen heel wat bedrijven misschien om thuiswerk permanent in hun bedrijfsvoering te integreren? Vertel het ons!


Positief nummer

Want de coronacrisis heeft – hoe fout dat misschien ook klinkt – ook positieve gevolgen. Eén daarvan is dat crisis altijd aanzet tot verandering en verbetering. Sommige bedrijven zullen de coronacrisis ongetwijfeld aangrijpen om dingen te veranderen en duurzamer te worden. Never waste a good crisis. Na corona komt zonneschijn en die boodschap willen we met het juninummer van ecoTips kracht bijzetten!

En het zijn zeker niet altijd de grootste bedrijven die een crisis ongeschonden doorkomen, wel die die zich het beste kunnen aanpassen aan de gevolgen van die crisis, op korte én lange termijn. Hoe doet jouw bedrijf dat? Dat willen we graag weten!

We doen dus een warme oproep naar iedereen die op de één of andere manier iets interessants te vertellen heeft over ecoknowledge en al wat ermee te maken heeft, om zijn verhaal met ons te delen. Mogelijks vloeit er een mooi artikel uit voort. Je kan daarvoor een mailtje sturen naar info@ecotips.org. Alvast bedankt! 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.