Nieuwe Code Goede Praktijk voor inzameling afvalolie

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef een Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven. De code is een extra hulpmiddel om PCB-contaminatie te vermijden door vervuilers te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Het mag gezegd: in België voldoet het gros van de afvalolie die bij bedrijven wordt ingezameld aan de geldende normen. Toch stellen inzamelbedrijven nog geregeld contaminatie met PCB’s (polychloorbifenylen) vast. Voor deze vervuilde partijen moet dan een aangepaste milieuvriendelijke oplossing gezocht worden, wat extra kosten meebrengt voor transport, verwerking en reiniging. Die extra kosten worden dan verhaald op de vervuiler. Maar in het verleden kon die vervuiler helaas vaak aan zijn verantwoordelijkheden ontsnappen, door gebrek aan ontegensprekelijk bewijs: de afvalolie wordt collectief ingezameld en geraakt dus vermengd met andere oliepartijen die de tankwagens tijdens hun ronde inslaan.

Meer kwaliteitscontrole

Om de problematiek van PCB-contaminatie in afvalolie aan te pakken, nam Go4Circle het initiatief om een Code van Goede Praktijk op te stellen. Algemeen Directeur Werner Annaert licht de code toe: “We hebben de code samen met onze leden opgesteld en ondertekend. Daarmee engageren zij zich om bij ophaling of levering van afvalolie twee stalen te nemen. De monsters worden gelabeld en verzegeld, waarbij een exemplaar door het inzamelbedrijf wordt bewaard en het andere door het bedrijf dat de afvalolie produceerde.”

Verwerkingsattesten indien vrij van contaminatie

Als er tijdens de analyse van de ingezamelde oliën geen contaminaties worden vastgesteld, krijgen de klanten hun verwerkingsattesten en mogen ze hun monsters vernietigen. In het geval er wel contaminatie wordt vastgesteld, zal het inzamelbedrijf alle betreffende monsters laten onderzoeken door een erkend laboratorium om het vervuilende bedrijf te identificeren. Als ook de tegenexpertise met het tweede monster de vervuiling bevestigt, zal de vervuiler op zijn verantwoordelijkheden worden gewezen. En die kan er niet langer onder uit, aangezien hij vooraf is ingelicht over de Code en de gevolgen van PCB-contaminatie.

Minder contaminatie, meer recyclage

De inzamelbedrijven zullen de komende maanden hun klanten persoonlijk informeren over deze Code, en hen bewust maken van de risico’s van PCB-contaminatie. Werner Annaert: “We willen duidelijk maken dat wie afval produceert ook na afgifte verantwoordelijk blijft voor dat afval. De vervuiler betaalt, en dankzij deze Code is dat nu ook zeer transparant. Bedrijven hebben er dus alle baat bij om vervuiling van hun afval te voorkomen, en zo hopen we afvalolie zo veel mogelijk te kunnen recycleren.”

(bron: www.go4circle.be – beeld: by Aleks Dorohovich on Unsplash)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.