Meer geld voor duurzame landbouw

Vlaamse begroting 2017: meer geld voor investeringen in duurzame landbouw

 

“2017 wordt een belangrijk jaar voor het klimaatbeleid”, stelt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Niet alleen zijn er dan de engagementen van verschillende sectoren die – in het kader van de klimmaattop – in december worden afgesproken. Er komt ook meer dan 50 miljoen euro extra ter beschikking om de broeikasgasuitstoot terug te dringen, de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en bij te dragen tot de internationale klimaatfinanciering.”

“Het natuurbeleid en het flankerend landbouwbeleid kunnen rekenen op een aanzienlijke toename van de kredieten: op jaarbasis 30 miljoen euro meer dan bij het begin van de legislatuur. Zo kunnen we zorgen voor zowel natuurherstel als begeleiding van ons landbouwers in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen en de stikstofproblematiek”, zegt de minister.

“In land- en tuinbouw blijven we inzetten op innovatie en duurzame investeringen en het ondersteunen van sectoren die het moeilijk hebben.”

“In februari 2017 zetten we een nieuwe stap in de vereenvoudiging van het vergunningensysteem door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Via het digitale omgevingsloket zullen ondernemers en burgers zonder papieren rompslomp hun vergunningsaanvraag kunnen indienen en snel duidelijkheid krijgen over hun aanvraag.”

 

Datum: 26-09-2016
Bron: Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.