WernerMertz onderzoek bedrijven consumenten

Meer inspanningen van bedrijven gevraagd om plasticverbruik te verminderen

Frosch, producent van schoonmaak- en hygiëneproducten en merk van het Duitse Werner & Mertz, maakte van de tweede lockdown gebruik om te polsen naar de mening van de Belgen over plastic verpakkingen.

De Belgische consument vindt dat hij zijn consumptiegedrag al bijgesteld heeft maar verwacht meer van producenten, fabrikanten en de overheid. Bovendien is de consument voorstander van een Recy-score of Plasti-score, naar analogie met de Nutri-score voor de voedingswaarden van levensmiddelen.

Een Belgische kijk op een wereldwijd probleem

Er is een zekere analogie tussen de COVID-19-pandemie die ons treft, en de plasticpandemie die onze planeet dreigt te verstikken. Net als het coronavirus is plastic een wereldwijd probleem dat dringend aangepakt moet worden. Maar hoewel wetenschappers de alarmbel blijven luiden, lijkt de plasticproblematiek sinds de gezondheidscrisis wat op de achtergrond verzeild te zijn.

Nochtans is het gebruik van plastic explosief toegenomen in de zorgsector (maskers, reageerbuisjes, handschoenen, vizieren …). En ook de lockdown heeft zijn impact op het huishoudelijk gebruik van plastic, onder meer door de forse stijging van leveringen aan huis. Tegelijk deed de daling van de olieprijs de productie van nieuwe plastics toenemen.

“Als voortrekkers op het vlak van recycleerbaarheid en de strijd tegen de wildgroei van plastic, waren we verrast door die stijging van de plasticconsumptie en wilden we weten of de Belgische consument echt bezig is met de hele plastickwestie“, zegt Benoît Renauld, algemeen directeur van Frosch Benelux over de aanleiding voor dit onderzoek.

Wij vroegen ons ook af of ze wel over de juiste informatie beschikken om hun keuzes in deze kwestie te optimaliseren. Kennen ze bijvoorbeeld de verschillende labels op verpakkingen? Daarom hebben we afgelopen december bij 1000 personen deze enquête afgenomen, aan de vooravond van het Europees verbod op wegwerpplastic. Een groot deel van het onderzoek vond dus plaats tijdens de lockdown.”

Belgen bereid om hun steentje bij te dragen

Eerste belangrijke bevinding van de enquête: de overgrote meerderheid van de Belgen zegt begaan te zijn met milieukwesties (60%). Velen van hen hebben hun gedrag ook al aangepast of beginnen dit te doen.

Wat plastics betreft, vinden meer dan 6 op de 10 Belgen (62%) dat we te veel plastic gebruiken. 18% van hen koopt al producten in bulk aan en gebruikt eigen dozen of verpakkingen om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken.

Story image

Veeleisend voor ondernemingen

64% van de Belgen betreurt het gebrek aan alternatieven voor plastic. Ongeveer een kwart van de Belgen (24%) zegt ook dat het eerst sterke signalen van de producenten en de overheid verwacht voor het zijn gedrag drastisch bijstuurt.

Want inderdaad: hoewel 6 op de 10 Belgische consumenten vinden dat ze ook zelf een belangrijke impact kunnen hebben door hun gedrag aan te passen, zijn ze van oordeel dat vooral de producenten (65%) en vervolgens de ondernemingen (50%) en de supermarkten (43%) het meeste effect kunnen hebben. De overheid volgt met 38% op plaats vier.

Een vaststelling die Frosch en Benoît Renauld bijtreden: “Wij willen een netwerk van bedrijven creëren die dezelfde waarden delen van respect voor het milieu en de gezondheid van mensen. Door samen naar buiten te treden, kunnen we onze geloofwaardigheid tegenover de consument versterken.” Om alle fabrikanten toe te laten mee in dit verhaal te stappen, heeft de groep overigens geen octrooi aangevraagd voor de methode waarmee ze plastics verwerkt, zodat iedereen haar recyclageprocedé kan gebruiken.

Story image

De impact op het winkelmandje van de Belgen

Hoewel 75% van de Belgen zegt al bezig te zijn met het minderen van plastic verpakkingen, gebeurt dat niet op een uniforme manier. Het vormt bijvoorbeeld weinig of geen probleem voor fruit en groenten, dranken, koekjes, vleeswaren en kaas, maar de Belgen blijken veel minder geneigd om hun favoriete merken van was-, vaatwas- en lichaamsverzorgingsproducten op te geven. Een derde geeft zelfs aan er helemaal geen afstand van te willen doen.

Bovendien erkennen ze dat de vervuiling veroorzaakt door de productie van die merkproducten, het laatste criterium is waarmee ze rekening houden. Maar dat neemt niet weg dat ze zich verzetten tegen de productie van nieuwe plastics en willen dat producenten de voorkeur geven aan recycleerbare en gerecycleerde kunststoffen.

Story image

Weinig vertrouwd met labels en hun betekenis

Belgische consumenten geven ook aan dat ze niet goed weten waar de vele ‘groene’ certificeringslabels op plastic verpakkingen precies voor staan. Ze hebben er wel oog voor, maar weten vaak niet wat ze betekenen.

Zo herkent de helft van de consumenten het ‘Groene Punt‘-logo, maar weet amper 10% van hen wat het precies betekent: een verplichte bijdrage aan de verwerking van verpakkingen, volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Meer nog: ze verwarren het vaak met het recyclagesymbool (‘Möbiusband‘), dat aangeeft dat een product recycleerbaar is. Een wezenlijk verschil!

De consument hoeft zich niet schuldig te voelen dat hij of zij hiervan niet op de hoogte is of te weinig onderneemt. De beslissingen moeten aan de top genomen worden, want het is een zeer complexe materie, zelfs voor professionalsMaar er is nu wel een reëel gevaar dat consumenten niet langer het onderscheid kunnen maken tussen de goede leerlingen en de ‘greenwashers’ die enkel meesurfen op de ecologische golf, zonder echt actie te ondernemen”, zegt Benoît Renauld.

Story image

En waarom geen Plasti-score?

80% van de Belgen beseft dat het onvoldoende op de hoogte is en wil beter geïnformeerd worden over de impact van plastic verpakkingen op het milieu en over hun recycleerbaarheid. Het gebruik van een Plasti- of Recy-score naar analogie van de Nutri-score, die de voedingswaarde van een product aangeeft, zou volgens hen een goede zaak zijn.

Story image

Plastictaks en COVID-19

De Belgische consumenten zijn ook voorstander van een beleid om gerecycleerde plastics te promoten, door een verbod op de productie van nieuw plastic en de invoering van fiscale stimuleringsmaatregelen. En hoewel 61% nog nooit van de Europese plastictaks gehoord heeft die in januari 2021 van kracht werd, zeggen ze liever belasting te betalen als ze een niet-recycleerbaar product gebruiken, dan dat ze meer moeten betalen om een recycleerbaar product aan te schaffen.

“Wij steunen politieke initiatieven, zoals de Europese plastictaks, om het gebruik van kunststoffen drastisch te verminderen. Want de tijd dringt! Chemische recycling vergt erg veel energie en biotechnologie is op zich een interessante piste, maar staat nog in de kinderschoenen. In afwachting moeten we inzetten op een circulaire plasticeconomie. Maar in plaats van iedereen op dezelfde manier te belasten, zou het eerlijker en productiever zijn om de goede leerlingen te belonen met bijvoorbeeld fiscale vrijstellingen“, besluit Benoît Renauld.

Tot slot vindt 56% van de ondervraagden dat de crisis en de lockdown geen invloed hebben op hun plasticconsumptie, terwijl 24% aangeeft van wel. Bij de 18-34-jarigen gaat het zelfs om 35%. Twee derde van de Belgen is ook voorstander van stoffen mondmaskers.

Story image

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.