Microplastics in zee: voorkomen is beter dan genezen

Hét engagement van Werner & Mertz: 100% gerecycleerd plastic tegen 2025

Werner & Mertz, producent van integraal duurzame schoonmaakproducten, belooft om ten laatste tegen 2025 100% herbruikbare, recycleerbare en composteerbare verpakking te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat er nog meer plastic in zee belandt. Dat is nodig, want als het zo doorgaat, zou er in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan zitten.

Werner & Mertz voert de volledige productiecyclus van zijn producten volgens de principes van de circulaire economie. De stroom voor de productie van de reinigingsmiddelen wordt op een groene manier gewekt. Voor de schoonmaakmiddelen worden steeds meer tensiden uit Europese planten gebruikt. Ook het water dat in de schoonmaakmiddelen komt, wordt vooraf al op locatie gebruikt en nadien gezuiverd, voordat het in de producten terecht komt. Maar daar stopt het niet. Zo bestaan de verpakkingen van de schoonmaakmiddelen uit hergebruikte kunststofverpakkingen.

Via Recyclaat Initiatief geeft Werner & Mertz al langer aandacht aan het probleem van overtollig plastic. Het bedrijf roept met het Initiatief op tot een volledige kunststofrecyclage via de inzameling van de huishoudelijke PMD-afvalzakken. Het draagt bij tot vorderingen binnen gesloten systemen voor de productie, het gebruik en 100 % recyclage van plastic verpakkingen zonder te moeten inboeten op het vlak van kwaliteit. Het Initiatief fungeert bovendien als een middel om meer bewustwording te creëren van de noodzaak om de oorzaken van verontreiniging door plastic aan te pakken in plaats van slechts de gevolgen ervan te bestrijden. De oplossing voor het probleem ligt op het land en niet in de oceaan. Want voorkomen is beter dan genezen.

Microplastics worden een steeds groter probleem. Projecten om de oceanen op te ruimen van alle (micro)plastics zijn uiteraard zeer verdienstelijk. Het is daarnaast echter ook belangrijk om te voorkomen dat er nog meer plastic in zee belandt”, aldus Reinhard Schneider, CEO van de Werner & Mertz Group.

Door minder plasticafval in de oceanen zou de hoeveelheid secundaire microplastic verminderen die ontstaat wanneer grote delen plastic afbrokkelen. Volgens VN-Milieuprogramma UNEP, het World Economic Forum en internationale niet-gouvernementele organisaties zoals de Ellen MacArthur Foundation, ligt de oplossing in een gesloten circulaire economie voor plastic.

De Werner & Mertz Groep gebruikt nu al verpakking  die 100% recyclebaar is. Werner & Mertz engageert zich om eveneens 100% gerecycleerde PE te gebruiken in minstens 70 miljoen flessenper jaar vanaf 2017, wat overeenkomt met 65% van zijn jaarlijkse productievolume aan flessen. “Werner & Mertz wil dit tot 100% optrekken tegen 2025 voor alle verpakkingen,” aldus Reinhard Schneider nog. “Bovendien bestaat een beperkt assortiment van onze 1-literflessen momenteel al uit 100 % gerecycleerd HDPE-materiaal uit PMD-zakken. Dat doe niemand ons na.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.