Asbestlaboratoria richten met Fedasbest beroepsvereniging op

De in België erkende asbestlaboratoria hebben met Fedasbest vzw een beroepsverenging opgericht.

Fedasbest komt er vanuit een nood aan representatieve vertegenwoordiging om in dialoog te gaan met overheden en andere stakeholders en geeft niet alleen de in België erkende asbestlaboratoria een stem, maar ook de Belgische asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.

Naast het bewaken van de belangen van haar leden wenst Fedasbest ook uitdrukkelijk vanuit de expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol op te nemen op het vlak van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning met betrekking tot de asbestproblematiek. In dat verband werden er binnen Fedasbest diverse werkgroepen opgericht die kennis en ervaring samenbrengen om zo onderbouwde standpunten en informatie-instrumenten voor te bereiden. 

Fedasbest is een nationale beroepsvereniging met aandacht voor de noden van haar regionale leden en met een vertegenwoordiging op de diverse beleidsniveaus.

Meer info vind je op www.fedasbest.be.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.