Diensten Sodexo voortaan CO2-neutraal

Sodexo kreeg recent het CO2-neutraliteitslabel toegekend voor haar eigen diensten op de Belgische hoofdzetel. Bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, wil het facilitair bedrijf het daar echter niet bij laten. Door ook haar diensten die het aanbiedt CO2-neutraal te maken, wil het andere bedrijven helpen ook hun milieu-impact te verlagen. “Het gedeelte koolstofdioxide dat finaal overblijft, compenseren we door elders in de wereld de CO2-uitstoot te reduceren”, zegt Michel Croisé, president voor Sodexo Benelux.

Sodexo, opgericht in 1966 in Frankrijk, is wereldleider in diensten die de Quality of Life verbeteren. Actief in 72 landen met 460.000 werknemers, dient het bedrijf dagelijks 100 miljoen consumenten met meer dan honderd diensten, van catering en onthaal over schoonmaak en onderhoud tot facility management zoals voordelen voor werknemers als bijvoorbeeld de Lunch Pass of Sodexo Card, thuiszorg en conciërgediensten. De Belgische hoofdzetel van Sodexo kreeg recent het CO2-neutraliteitslabel van CO2logic, een erkenning die vervolgens door Vinçotte werd bevestigd. En daar liet het bedrijf het niet bij, want nu biedt het deze CO2-neutrale diensten ook aan haar klanten aan.

Drie stappen

Het dienstverleningsbedrijf ging in drie stappen te werk om tot een volledige neutralisatie van haar CO2-uitstoot te komen. “Eerst lieten we CO2logic een volledige audit doen van de CO2-voetafdruk van onze diensten, daarna werden de juiste acties ondernomen en ten slotte werd het overschot aan CO2-uitstoot gecompenseerd door dat elders in de wereld te reduceren”, aldus Michel Croisé. 

“Het is eigenlijk door die laatste stap dat Sodexo België het CO2-neutraliteitslabel, een garantie dat het bedrijf de gevolgen van haar klimaatimpact niet overdraagt naar de maatschappij en toekomstige generaties, kreeg”, pikt Antoine Geerinckx, oprichter van CO2logic, in. “Meer en meer bedrijven laten hun CO2-uitstoot berekenen om die vervolgens actief te verlagen, maar slechts enkele gaan nog een stap verder door de resterende uitstoot van hun diensten of producten te compenseren. Sodexo koos in overleg met ons voor een project in Afrika: de installatie van energiezuinige ovens die 40 procent minder hout nodig hebben, dus minder ontbossingen en minder CO2-uitstoot.”

Internationale methodologieën

Geerinckx legt uit hoe zijn bedrijf te werk gaat. “Wij berekenen voor bedrijven wat hun CO2-voetafdruk is. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel kunnen wij de diensten die het bedrijf aanbiedt extrapoleren via de regel van drie, dat is de meest eenvoudige manier maar niet de meest wetenschappelijke. Ofwel gaan we heel precies meten, bijvoorbeeld hoeveel kilometers per dag de vloot aflegt, hoeveel voedsel er bij welke klant wordt geleverd enzovoort. Die manier van werken is wel arbeidsintensiever en dus duurder maar genereert wel de grootste impact. Vervolgens slaan we aan het berekenen. We maken daarvoor gebruik van internationaal erkende standaarden en methodologieën, want de berekening van de CO2-uitstoot van een bedrijf gebeurt overal ter wereld op dezelfde manier, wat bijvoorbeeld op energievlak niet altijd het geval is. Wat je natuurlijk wel per land moet aanpassen wanneer je de CO2-voetafdruk van een bedrijf berekent is de CO2-intensiteit van bijvoorbeeld elektriciteit. In België staat 1 kilowattuur elektriciteit gelijk met 172 gram CO2, in Nederland is dat 464 gram, volgens de meest recente cijfers van het International Energy Agency. Maar daarvoor hebben wij de knowhow in huis. We bezorgen de klant een lijst met gegevens die we nodig hebben. Een voorbeeld van zo’n item op de lijst is: hoeveel kilometers rijdt je wagenpark per jaar? Hoeveel vluchten nemen je werknemers op jaarbasis? En of het dan vluchten in business dan wel in economy betreft. In economy kan je immers meer zetels kwijt en dus is de ecologische voetafdruk van vliegen in economy kleiner dan die van vliegen in businessclass. Je hebt dan immers minder CO2-uitstoot per passagier. Ook zaken als gas- en elektriciteitsverbruik, papiergebruik, afvalproductie enzovoort worden meegenomen in de berekeningen. Jaarlijks doen we een update op basis van nieuwe gegevens die de klant ons bezorgt. Zo zien we de evolutie na het doorvoeren van de gepaste maatregelen.”

510 ton CO2

“Uit onze berekeningen is gebleken dat al de diensten die Sodexo heeft op haar hoofdzetel en aanbiedt aan haar klanten per jaar 510 ton CO2 genereerden”, gaat Geerinckx voort. “Dat stemt overeen met het verbruik van een gemiddelde wagen die 70 keer rond de wereld zou rijden of met 200 vluchten heen en terug tussen Brussel en New York. Nog een opvallende vaststelling: 90 procent van de uitstoot is gekoppeld aan voedseldiensten.”

Michel Croisé: “Wij hebben vervolgens drie grote hefbomen bepaald om de CO2-uitstoot te verlagen: de preventie van voedselverspilling, uitgebalanceerde menu’s met lokale en seizoensgebonden ingrediënten afkomstig van maatschappelijk verantwoorde landbouw en tot slot een duurzaam energiebeheer. Onze doelstelling is om tegen 2025 wereldwijd 34 procent minder CO2 uit te stoten.”

Maatregelen

Hoe vertaalden die hefbomen zich dan in concrete acties? “We introduceerden de term Origo, een verwijzing naar origin of herkomst, die doelt op het feit dat we duurzame gerechten aanbieden, met seizoensfruit en -groenten en minstens 60 procent biologische groenten of ingrediënten afkomstig van lokale producenten”, zegt Croisé. “We werken zo veel mogelijk met vrije-uitloopeieren en bieden 100 procent duurzame vis aan, in lijn met de WWF-richtlijnen. Wekelijks bieden we ook een vegetarisch menu aan onder de naam Donderdag Veggiedag. Daarnaast zorgen wij er via ons programma Waste Watch voor dat voedselverspilling wordt beperkt. Restingrediënten worden niet zomaar weggegooid. Van overgebleven brood maken we bijvoorbeeld croutons en overschotten van fruit worden verwerkt tot smoothies. Ook is er aandacht voor afvalbeperking. Dankzij een speciale servettendispenser, pakt iedereen automatisch maar één servet van een stapeltje. Die servetten zijn uiteraard ook gemaakt uit gerecycleerd papier. Oude frituurolie laten we dan weer verwerken tot biobrandstof. Voor die inspanningen kregen we van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de afgelopen twee jaar telkens het Good Food Kantine-label met twee vorken.” Via een speciaal daarvoor ontwikkelde digitale tool stelt Sodexo de gebruikers van hun cateringdienst ook in staat de CO2-afdruk van elk bord te berekenen zodat iedereen zich bewust wordt van de impact dat zijn voedsel heeft op het milieu. Hoewel de inspanningen voornamelijk op de cateringdienst gericht zijn, gezien het feit dat die verantwoordelijk is voor 90 procent van de uitstoot, werden de andere diensten zoals reiniging, gebouwenbeheer, onthaal… niet vergeten. “Zo gebruiken we reinigingsmiddelen met een ecolabel en konden we het energieverbruik van ons eigen gebouw verlagen met 35 procent ten opzichte van 2016 door gebruik te maken van artificiële intelligentie. Dankzij die verworven expertise kunnen we onze klanten vandaag oplossingen aanbieden om ook hun energiekosten en de milieu-impact daarvan te verlagen.”

Sensibiliseren

Croisé wil wel een belangrijke nuance maken. “Introduceren van CO2-neutrale acties is in theorie gemakkelijk, denk aan het aanbieden van alternatieve maaltijden of gebruik van ecologische reinigingsmiddelen. De uitdaging ligt echter vooral bij het sensibiliseren van de consumenten. Je kan een veggieschotel aanbieden of een ecologisch schoonmaakmiddel, maar als de consument een extra stuk vlees verkiest of de dosering van het reinigingsmiddel niet respecteert, kan je de impact niet reduceren. Voor foodservices is de keuze van de consument echt doorslaggevend. Sensibilisering en educatie zijn daar de sleutel tot succes, maar dat vergt een mentaliteitswijziging. Voor non-foodservices zullen het energieverbruik en de levensduur dan weer een belangrijke rol spelen.”

Scope 3

Geerinckx: “Kijk, laat ons eerlijk zijn. In de sector waarin Sodexo actief is, dienstverlening, is het niet zo eenvoudig te differentiëren. Daardoor kiezen potentiële klanten vaak op prijs. Sodexo kan zich nu differentiëren door het feit dat het CO2-neutrale diensten kan aanbieden. Als een bedrijf zijn CO2-uitstoot wil verlagen, doet het dat vooral in wat wij noemen scope 1 en 2, op het niveau van hun eigen gebouwen en mobiliteit. Over scope 3, waarin zaken vallen als toeleveringen en afval , heeft het bedrijf meestal minder controle, toch op gebied van milieu-impact. Sodexo wil bedrijven net daarin ontzorgen door hun scope 3 duurzamer te maken.” Geerinckx ziet de toekomst hoopvol tegemoet, maar heeft ook wel bedenkingen bij het huidige beleid. “Zolang niemand verplicht wordt te betalen voor zijn eigen CO2-uitstoot, zal er weinig veranderen. Het klopt niet dat een bedrijf de winsten wenst te privatiseren, maar de impact doorschuift naar de maatschappij. Als iedereen veegt voor zijn eigen deur, is de straat proper.”

Is de volgende stap dan CO2-positiviteit? “Dat lijkt me nog niet voor meteen, maar wij zijn het alleszins wel. Wij stoten jaarlijks 26 ton CO2 uit, vooral door vluchten, maar verminderen de CO2-uitstoot wel met minimum 300.000 ton per jaar”, besluit Geerinckx.

Hoe wordt je organisatie CO2-neutraal?

  • Bereken je ecologische voetafdruk

Zo weet je waar de grootste CO2-boosdoeners zitten en kan je gericht actie ondernemen. Sommige mensen beweren dat een turnover naar een meer duurzame manier van werken duur is, maar dat is omdat ze vaak op de verkeerde plek beginnen. Als je op de interessante plaatsen start, kan je al heel mooie reducties realiseren die ook onmiddellijk geld besparen, dat je dan kan gebruiken voor duurdere ingrepen.

  • Schakel over op groene stroom

Dat spreekt voor zich. Tegen 2050 moet onze maatschappij fossielvrij zijn, dus een afkoppeling van gas en stookolie is uiteindelijk onvermijdelijk.

  • Denk na over mobiliteit

Beperk het aantal vluchten, probeer zo veel als mogelijk aan teleconferencing te doen en denk na over thuiswerken. Dat kan natuurlijk niet in alle jobs, maar door bijvoorbeeld onmiddellijk van thuis uit naar een klant te rijden in plaats van eerst even om te rijden naar kantoor, bespaar je ook al CO2. Stimuleer als werkgever het gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en elektrische wagens.

  • Integreer CO2 in je aankoopbeleid

Zo kan je de hele keten beïnvloeden. Stel je voor dat een bedrijf zegt dat het enkel nog wenst aan te kopen van bedrijven die CO2-neutraal zijn of er op z’n minst bewust mee bezig zijn, dan creëer je een enorme dynamiek. De Vlaamse overheid begint daar nu ook mee, door aanbestedingen uit te schrijven die niet enkel op prijs, maar ook op duurzaamheid en impact focussen, van zowel het bouwproces als het uiteindelijke resultaat. En dat kan ver gaan: zo kan je bijvoorbeeld eisen dat een wegenbouwer een bepaald type asfalt gebruikt dat de wrijving vermindert en dus ook het verbruik van wagens.

Tekst: Wouter Polspoel
Foto’s: Sodexo

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.