Fonds Professor T. Van Autenboer wil onderzoek beginnende geologen steunen

Jonge geologen die een Master in Science willen behalen, een doctoraatthesis willen schrijven of postdoctoraal onderzoek willen doen, kunnen daarvoor kandideren voor financiële steun uit het Fonds Professor T. Van Autenboer. 

Het fonds ondersteunt toegepast geologisch onderzoek om onze kennis over het voorkomen en herstellen van geologische problemen en over de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren. 

De studenten moeten aan een Belgische universiteit studeren, tenzij de jury een uitzondering toestaat. Vlaamse onderzoekers krijgen voorrang. De financiële steun kan variëren naargelang het vooropgestelde budget, met een maximum van 40.000 euro.

Wie meer info wil verkrijgen, onder meer over de selectiecriteria, of wil kandideren, kan dat via deze link.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.