‘Groene herstelalliantie’ gelanceerd in Europees Parlement

In het Europees Parlement is een informele alliantie aangegaan naar aanleiding van het initiatief van meer dan tien EU-ministers van milieu om een brief te ondertekenen waarin wordt opgeroepen de Europese Green Deal te gebruiken als raamwerk om herstel na de COVID-19-pandemie te bewerkstelligen.

De ‘groene herstelalliantie’ werd op maandag 14 april gelanceerd op initiatief van Pascal Canfin, een Franse Europarlementariër die voorzitter is van de Europese Commissie voor milieu en volksgezondheid.

Naast de 79 Europarlementariërs uit het hele politieke spectrum, brengt de alliantie ook maatschappelijke groepen samen, waaronder 37 CEO’s, 28 bedrijfsverenigingen, de Europese vakbondsfederatie, zeven ngo’s en zes denktanks. Onder de CEO’s zitten enkele grote namen, onder meer de baas van IKEA, Unilever, H&M, Danone en E.ON.

Ondertekenaars van de brief en dus leden van de informele alliantie zeggen dat ze vastbesloten zijn om de post-pandemische ‘stimulus-transformatieplannen’ te steunen die de strijd tegen de klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit centraal stellen in het economische beleid van Europa.

“Situatie anders dan na de financiële crisis in 2009”

“Er komt een crisis voor en na COVID-19”, zei Canfin. “We kiezen ervoor om de ecologische transitie te versnellen wanneer het tijd is om opnieuw te investeren in de economie. COVID-19 heeft de klimaatcrisis niet doen verdwijnen. De investeringen die we zullen doen om de economie weer aan te zwengelen zullen daarom in overeenstemming moeten zijn met de Europese Green Deal.”

“Voor alle duidelijk: de alliantie is er niet om een volledige economie from scratch terug op te bouwen. In de afgelopen tien jaar zijn nieuwe technologieën ontwikkeld zoals hernieuwbare energiebronnen, emissievrije mobiliteit, agro-ecologie en energie-efficiëntie die de kosten van de ecologische transitie enorm hebben verlaagd”, zeggen de ondertekenaars in een verklaring. “Dat is dus anders dan na de financiële crisis van 2009. Toen was de winstgevendheid van woningrenovatie nog niet aangetoond, waren er alleen nog maar prototypes van emissievrije voertuigen op de markt en kostten windturbines en zonne-energie respectievelijk drie en zeven keer meer dan vandaag.”

In de verklaring roepen de ondertekenaars ook nog op tot een wereldwijde alliantie van politici, besluitvormers, bedrijfsleiders, vakbonden en maatschappelijke organisaties om een groene transitie na de pandemie te ondersteunen.
            

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.